РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Химкомплект Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Химкомплект ИнженерингВЛАКНЕСТИ САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ
НАРУШАВАТ РАБОТАТА НА ПОМПИТЕ,
А ВАС ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ НЕЩА

Решете нежеланите блокажи
с новите ножове “WIPES READY™” на ДРОБИЛКИТЕ МONSTER® -
ГАРАНТИРАН лесен монтаж, икономична и безпроблемна експлоатация

Канализационните системи се променят – ОТГОВОРЕТЕ с ДРОБИЛКИТЕ МONSTER®

Химкомплект Инженеринг АД
Тел.: +359 2 822 94 51 | e-mail: market@chimcomplect-eng.bg | www.chimcomplect-eng.bg


Top