РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Химкомплект-Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Химкомплект-ИнженерингВЛАКНЕСТИ САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ НАРУШАВАТ РАБОТАТА НА ПОМПИТЕ, А ВАС ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ НЕЩА

Решете нежеланите блокажи с новите ножове “WIPES READY™” на ДРОБИЛКИТЕ МONSTER® - ГАРАНТИРАН лесен монтаж, икономична и безпроблемна експлоатация

Канализационните системи се променят – ОТГОВОРЕТЕ с ДРОБИЛКИТЕ МONSTER®

Химкомплект Инженеринг АД
Тел.: +359 2 822 94 51
e-mail: market@chimcomplect-eng.bg
www.chimcomplect-eng.bgTop