РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Химкомплект Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Химкомплект ИнженерингХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

 

ДРОБИЛКИТЕ MUFFIN MONSTER ОСТАВАТ ВАШАТА
НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ЗА ПОМПИ И ПОСЛЕДВАЩИ
СЪОРЪЖЕНИЯ В КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ
СТАНЦИИ И ГРАДСКИ ПСОВ

ПОДДРЪЖКА БЕЗ ПРОБЛЕМИ

тел.: +359 2 822 94 51
e-mail: market@chimcomplect-eng.bg
www.chimcomplect-eng.bg


Top