РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Химкомплект Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Химкомплект ИнженерингДРОБИЛКИТЕ MUFFIN MONSTER – ДОКАЗАНА
НАДЕЖНОСТ В ЗАЩИТА НА ПОМПИ
И ПОСЛЕДВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ
В КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
И ГРАДСКИ ПСОВ


ПОДДРЪЖКА БЕЗ ПРОБЛЕМИ
 

тел.: +359 2 822 94 51
e-mail: market@chimcomplect-eng.bg
www.chimcomplect-eng.bg


Top