Химмари: Комбинираният апарат модел DE 2000 позволява определяне на показателите алкохол и летливи киселини във виното

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Фирма Химмари е официален представител за България на световно известната френска фирма Лаборатории Дюжарден Салерон, известна на винопроизводителите със специализирана лабораторна апаратура като: класически и електронни ебулиометри, апарати за дестилация за определяне съдържанието на алкохол и летливи киселини, системи за определяне съдържанието на общ и свободен серен диоксид, автоматични титратори за определяне съдържанието на титруеми киселини и pH, афрометри и други.

Най-продаваният и харесван от нашите клиенти продукт е Автоматичният дестилатор екстрактор модел DE 2000, позволяващ определяне на показателите алкохол и летливи киселини във виното.

Апаратът работи успешно в следните фирми: ЛВК Винпром Търговище, Винекс Преслав – 4 броя, Винзавод Асеновград, ВИ Калугерово, ВИ Едуардо Миролио – Еленово, ВИ Мидалидаре Естейт – Могилово, Винивел – Ивайловград, Винпром Дионисий - Попово, Съндайл Уайнъри – Ямбол, Домейн Бойар – Шумен.

Сега особено актуални са и спиртомерите с индивидуален сертификат съгласно изискванията на наредба № 3 на Агенция Митници. Те притежават индивидуален COFRAC сертификат за точност. Предлагат се в различни диапазони на измерване при 20 С през 10 об% алкохолно съдържание и точност 0,1%. Притежават знак Епсилон, т.е.
са одобрени от компетентен орган на държава членка на ЕС – Франция, съгласно Директива 71/316/ЕЕС.

инж. Мария Дончева,
управител на  Химмари ЕООД - град Пловдив

ЕКСКЛУЗИВНО
Top