...

Рекламни публикации на Хобас България


Хобас България

AmibluGRP ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ

• Изключително здрави и с ниско тегло• Устойчиви на корозия, абразия и UV лъчи• Добър еко-баланс в производство, транспорт и жизнен цикъл• Гладка вътрешна повърхност за оптимални хидравлични свойства• Водоплътни, високоефективни свързващи елементи• Сертифицирани по редица национални и международни стандарти• Жизнен цикъл над 150 години

www.amiblu.com

... още
Хобас България
Пречиствателна станция за обратни води и канализа-ционни колектори в гр. Хасково Колектор за отпадъчни води към пречиствателна станция в Хасково, DN 1500, 1200, SN 5000, PN 1 Наскоро Хобас България приключи участието си в мащабен проект за изграждане на ПСОВ за обратни води и канализационни колектори в гр. Хасково. Инициативата бе част от ... още
Хобас България
h CC-GRP Тръбопроводни системи Открити изкопи, безизкопни решения надземно полагане и рехабилитация за: Канализация Питейни нужди Напояване Отводняване ВЕЦ TЕЦ Индустриални приложения h ХОБАС България ЕООД Ул. Георги С. Раковски № 100 1000 София | България T +359.2.986 98 36 F +359.2.987 30 43 hobas.bulgaria@hobas.com www.hobas.com ... още
Хобас България
Качество проверено от Вас и природата... Качеството не е даденост... Качеството е привилегия. www.hobas.com ... още
Top