Honeywell събра индустриалния бранш в Албена

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Honeywell събра индустриалния бранш в Албена

Компанията представи новости в областта на промишлената автоматизация

Между 23 и 25 април т.г. в курортния комплекс Албена се проведе едно от най-дългогодишните и утвърдени събития в бранша на промишлената и сградната автоматизация у нас. Двадесет и четвъртото издание на годишния семинар, организиран от Ханиуел България, събра представители от всички направления на индустриалния сектор - химическа индустрия, нефтохимия, енергетика, топло- и електроенергетика, пренос на газ и много други. В рамките на семинарните дни бяха разгледани развитието на децентрализираните системи за индустриални приложения на Honeywell, системата за защити, газдетекторите, полевия КИП, програмите на компанията за поддръжка на системите и др.

Основно място в семинарната програма бе отделено на

безжичните технологии в автоматизацията

"Безжичните технологии са следващата революция в областта на индустриалната автоматизация. Причината е в огромната гъвкавост и избягването на всички разходи, свързани с проектиране, закупуване и инсталиране на опроводяването", коментира специално за списание Инженеринг ревю инж. Владимир Ангелов, ръководител на местния офис на Honeywell. "Разбира се, налагането на безжичните технологии няма да стане лесно и то не защото необходимата инвестиция не е малка. Основният проблем е в изграждането на необходимата инфраструктура. След това, процесът на внедряване, разширяване и усъвършенстване на системите би се опростил многократно. За момента водещите компании, сред които е Honeywell, предлагат трансмитери за температура и налягане, но аз съм сигурен, че в бъдеще оборудването ще се разшири в посока разходомери и други по-малко използвани прибори. Ще бъдат разработени нови батерии, предлагащи много по-дълъг експлоатационен живот. И не след дълго, безжичните технологии ще навлязат широко в процесната индустрия", допълва той.

В отговор на въпроса какви са нагласите у нас към

инвестиране в модерни системи за автоматизация

г-н Ангелов е категоричен, че навсякъде по света това е сложен и рисков процес. "Ефектът от инвестициите в технологично оборудване е много по-лесно доказуем. За разлика от тях, предварително е трудно да се определи каква ефективност би могла да се постигне, благодарение на внедряването на съвременна система за автоматизация. За да се оцени ролята и значението на една система за автоматизация е необходимо най-малкото добра воля", коментира ръководителят на българския офис на компанията. "А част от българските собственици нито познават, нито искат да научат, нито искат да постигнат ефекта от внедряването им. Най-добрият пример за това е строителният сектор. Колко са големите сгради у нас с внедрена система за управление на сградните инсталации? В държави като Германия е невъзможно да бъде построена офис или административна сграда или развлекателен център без BMS", допълва той.

Относно все по-големия интерес от страна на специалистите по КИП и А към представяните новости, който се потвърди и от най-новото издание на семинара, Владимир Ангелов коментира "За съжаление у нас няма форум, който да оцени огромните усилия, влагани от специалистите във внедряването на системи за автоматизация. Въвеждането на всяка новост е борба".

Перспективно развиващи се области от индустрията

Обърнахме се към г-н Ангелов и с въпроса: Съдейки от опита си, би ли могъл да каже кои са най-перспективно развиващите се области от индустрията у нас, от гледна точка на инвестициите в системи за автоматизация. "В световен мащаб, дори в петролната индустрия, решенията за инвестиране в новости в областта на автоматизацията не се вземат от местните ръководства. Инициативата, обикновено, идва от високите мениджърски нива. Сред причините е рискът, за който вече споменах. Именно по-тази причина у нас инвестиции в сферата на автоматизацията се правят основно в заводи, които са част от големи световни корпорации", заяви в отговор той.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top