Рекламни публикации на Horn Hungary

Начало > Рекламни публикации на Horn HungaryHorn Hungary

ЕФИКАСНАТА МЕДИЦИНСКАТЕХНИКА Е ВЪПРОС НА ВЪЗХОД

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Изключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ЕФИКАСНАТА МЕДИЦИНСКАТЕХНИКА ЗАВИСИ ОТ ПРАВИЛНИЯИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ ИНСТРУМЕНТОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРНИзключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

С БЪРЗОПОДАВАТЕЛНО ФРЕЗОВАНЕКЪМ ПЕРФЕКТНАТА ФОРМА

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Изключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Изключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

С – 5 ОСНО ФРЕЗОВАНЕКЪМ ПЕРФЕКТНАТА ФОРМА

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРНВАЛЦОВАНЕ СЪЗДАДЕНОЗА МАКСИМАЛЕН ИМПУЛСИзключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ТВЪРДОСПЛАВНООБРАБОТВАНЕ, СЪЗДАДЕНОЗА МАКСИМАЛЕН ИМПУЛС

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Изключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

С ФРЕЗОВАНЕТО НА КАНАЛИТЕ КЪМЗАВЛАДЯВАЩА ХИДРАВЛИКА

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Изключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

С ВИСОКО ПРОИЗВОДИТЕЛНОРАЙБЕРОВАНЕ КЪМЗАВЛАДЯВАЩА ХИДРАВЛИКА

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Изключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ЕФЕКТИВНО СТРУГОВАНЕ НА КАНАЛИЗА ОТЛИЧНА МОБИЛНОСТ

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРНИзключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ЕФЕКТИВНО КОНТУРНО ФРЕЗОВАНЕЗА ОТЛИЧНА МОБИЛНОСТ

ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРНИзключителни резултати се получават винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология, производителност и надеждност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

ПРОЦЕС ИЗПИПАНДО НАЙ-МАЛКИЯ ДЕТАЙЛОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН

Високо качество се получава винаги от връзката между оптималнияметалообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорнкомбинира върхова технология,производителност и надежност.

tomebg.com/paul-horn

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТАМЕЖДУ ТОЧНОТО ИСВРЪХТОЧНОТО

ИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад върхова технология, производителности надеждност. Нашите прецизни инструменти създаватразликата, а в света на инструментите е фективността ипрецизноспа са синоними.www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТА МЕЖДУИЗКАЧВАНЕТО ИПРЕМЕСТВАНЕТО НАПЛАНИНАТА

ИНСТРУМЕНТЪT

Паул Хорн стои зад изключителна върхова технология,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - с тях ние ще Виизкачим на върха.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТАМЕЖДУ ЛИДЕРАИ ОСТАНАЛИТЕИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад авангардна върхова технология,производител ност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - с тях завладейтенови територии.

www.tomebg.comTOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТАМЕЖДУ РИСКА ИСИГУРНОСТТА

ИНСТРУМЕНТЪТПаул Хорн стои зад истинска върхова технология,производителност и надеждност. Тъй като нашитепрецизни инструменти създават разликата – ние ви водим по пътя на успеха.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

ХМ? МММ! РАЗЛИКАТАМЕЖДУ СЪМНЕНИЕТОИ ВЪЗХИЩЕНИЕТО

ИНСТРУМЕНТЪТПаул Хорн стои зад първокласна върхова технология ,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - ние добавяме солтав супата - и така Вие също став ате различни.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТА МЕЖДУОГРАНИЧЕНИЕТО ИПЪЛНАТА СВОБОДАИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад революционна върхова технология,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата – позволете си свободатада достигнете най-доброто.TOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НЕГО И НАС

ИНСТРУМЕНТЪТПаул Хорн стои зад високо развита върхова технология,производителност и надеждност. Тъй като нашитепрецизни инструменти създават разликата-покажетес тях Вашата истинска сила.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

TOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПРЕЦИЗНОТО И СВРЪХПРЕЦИЗНОТО

ИНСТРУМЕНТЪТПаул Хорн стои зад върхова технология, производителности надеждност. Нашите прецизни инструменти създаватразликата – при сложни проекти в стружкоотнемането,с тях ще преодолеете всиУки предизвикателства.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТАМЕЖДУ ТОЧНОТО И СВРЪХТОЧНОТО

ИНСТРУМЕНТЪТПаул Хорн стои зад върхова технология, производителности надеждност. Нашите прецизни инструменти създаватразликата, а в света на инструментите ефективността ипрецизноспа са синоними.

www.tomebg.com

TOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТА МЕЖДУИЗКАЧВАНЕТО ИПРЕМЕСТВАНЕТОНА ПЛАНИНАТА

ИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад изключителна върхова технология,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - с тях ние ще Виизкачим на върха.

www.tomebg.com

TOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТАМЕЖДУ ЛИДЕРАИ ОСТАНАЛИТЕ

ИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад авангардна върхова технология,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - с тях завладейтенови територии.

www.tomebg.com

TOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

... още
Horn Hungary

Horn

РАЗЛИКАТАМЕЖДУ РИСКА ИСИГУРНОСТТА

ИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад истинската върхова технология,производителност и надеждност. Тъй като нашитепрецизни инструменти създават разликата -ние ви водим по пътя на успеха.

www.tomebg.com

TOMEВИСОКО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

... още
Horn Hungary

ХМ? МММ! РАЗЛИКАТАМЕЖДУ СЪМНЕНИЕТО И ВЪЗХИЩЕНИЕТО

ИНСТРУМЕНТЪTПаул Хорн стои зад първокласна върхова технология,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - ние добавяме солтав супата - и така Вие също ставате различни.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОГРАНИЧЕНИЕТО И ПЪЛНАТА СВОБОДА

ИНСТРУМЕНТЪТ

Паул Хорн стои зад революционна върхова технология,производителност и надеждност. Нашите прецизниинструменти създават разликата - позволете си свободатада достигнете най-доброто.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

РАЗЛИКАТА МЕЖДУНЕГО И НАС

ИНСТРУМЕНТЪT

Паул Хорн стои зад високо развита върхова технология,производителност и надеждност. Тъй като нашитепрецизни и нструменти създават разликата - покажетес тях Вашата истинска сила.

www.tomebg.com

... още
Horn Hungary

С инструменталната система МИНИстружкоотнемането достига технологичен връх

Малки, стабилни и бързорежещи. За по-кратко обработване, по-високи скорости и оптималнастружка. С инструменталната система МИНИ се постигат отлични параметри на рязане привътрешна обработка на стомана и чугун. Идеална за малки отвори - под 6, 7 мм. Режещитепластини МИНИ с оптимизирани геометрии осигуряват максимален контрол ... още

Horn Hungary

Прецизността на МИКРО достига технологичен връх

Супермини показва висока производителност-чрез иновативно ТiАIN-покритие, нов субстрат инова режеща геометрия. За многократно увеличение на надеждността и ускорена производителност.Особено при малки и много малки детайли, екзотични материали и специални стомани.За разстъргване на отвори от 0,2 до 6,8 мм съществуват над 1500 вида режещи пластини. Същои ... още

Horn Hungary

Направата на зъби достига технологичен връх

Направете един зъб - с HORN. Нашата система за фрезоване на зъби и сменяемите ни пластини Випредлагат универсални инструменти от модул 0,5 до модул 30. С кратки времена за обработване и отлична дълготрайност Вие фрезовате колела с челни зъби и валово-втулкови съединения, обработвате вътрешните зъбни ... още

Horn Hungary

С инструменталната система - МИНИстружкоотнемането достига технологичен връх

Малки, стабилни и бързорежещи. За по-кратко обработване, по-високи скорости и оптимална стружка. С инструменталната система МИНИ се постигат отлични параметри на рязане при вътрешна обработка на стомана и чугун. Идеална за малки отвори - под 6,7 мм. Режещите пластини МИНИ с оптимизирани геометрии ... още

Horn Hungary

Прецизността на МИКРО достига технологичен връхСупермини показва производителност - чрез иновативно TiAIN-покритие, нов субстракт и нова режеща геометрия. За многократно увеличение на надеждността и ускорена производителност. Особено при малки и много малки детайли, екзотични материали и специални стомани.За разстъргване на отвори от 0,2 до 6,8 мм съществува над 1500 вида ... още

Horn Hungary

Направата на резба достига технологичен връх

Турбо за изработката на Вашата резба: Турбо завихрянето на HORN c 9 сменяеми пластини S271 Ви гарантира двойно по-бързо обработване плюс висока дълготрайност. Специално за едно- и многоходови резби при по-големи диаметри на материала. С 3 предварителни и 6 окончателни рязания осъществявате в ... още

Horn Hungary

Направата на зъби достига технологичен връх

Направете един зъб - c HORN. Нашата система за фрезоване на зъби и сменяемите ни пластини Ви предлагат универсални инструменти от модул 0,5 до модул 30. С кратки времена за обработване и отлична дълготрайност Вие фрезовате колела с челни зъби и валово-втулкови съединения, обработвате ... още

Horn Hungary

Подаването достига технологичен връх

Голям обем от стружки - за малко време. Програмата от фрези DAH позволява бърза, стабилна и надеждна обработка на стомани, чугун, неръждаеми стомани и алуминий. Специалната геометрия на рязане на пластините допринася за бързо навлизане и мек отрез. По този начин се постигат значително по-краткотрайни времена на ... още

Horn Hungary

Технологичен връх при комплексните форми Грубо, фино и суперфино фрезоване с минимални допуски. Системата DS на HORN e създадена за ефективно стружкоотнемане при направата на инструменти и шприцформи. Многобройните разновидности на инструментите позволяват сложна геометрия на обработваните детайли. Фрезите с диаметри между 0,2 и 16 мм се предлагат с h5 ... още

Horn Hungary

Ударната сила достига технологичен връх Те се налагат изключително икономически изгодно: нашите многокантови фрези за направа на канали и надлъжно струговане. По този начин Вие обработвате бързо и изключително икономично многоъгълните повърхнини на Вашите струговани детайли. Ние предлагаме високотехнологична стандартна програма от многокантови фрези и различни типове сменяеми режещи пластини. ... още

HORN

Връх на прецизността при обработката на дълги струговани детайлиС нашата комплексна програма за надлъжно струговане предлагаме винаги подходящото решение за различните задачи. Една перфектно съгласувана система от инструменти за максимални резултати при стружкоотнемането. При обработка на отвори от 0,2 мм, при канали с ширина от 0.5 мм и при много ... още

Horn
Качество на върха Нашите монокристални диамантени инструменти MKD. За икономична, супер гладка и ултра-прецизна обработка на алуминий, месинг, сребро, злато, платина или плексиглас. Точност на размера и контура. С нашите MKD-пластини може да струговате и фрезовате супер гладки повърхнини до – Rz ≤ 0,01μm www.tomebg.com HORN е технологично предимство гр. Габрово · ул. ... още
Horn
Прецизно струговане Каквото и да искате да струговате: Хорн има иновативно решение за инструмента. Високо ефективен. Икономичен. Прецизен. И съобразен индивидуално с изискваните от Вас процеси на обработка. Ние предлагаме най- обхватната в света стандартна програма до изработените по размер специални инструменти и пълни проектирания. Като водещи в технологиите ние поставяме ... още

Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top