Хранко - Производителите на комплексни бутилиращи линии предлагат съвременни решения за автоматизация на технологичните процеси

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

В съответствие с ръста на пивопроизводстото, производителите на комплексни бутилиращи линии предлагат съвременни решения за автоматизация на технологичните процеси.

Пред доставчиците на иновативни, надеждни и високоефективни съоръжения стоят няколко основни задачи,чиито решения непрекъснато усъвършенстват, а именно: повишаване качеството и производителността, намаляване на производствените разходи, висока степен на автоматизация на процесите и не на последно място безопасността.

Един от подходите за намаляване на разходите още в началото на инвестицията е използването на уреди за децентрализирано управление. Това решение намалява инсталационните разходи, значително намалява кабелните разходи, улеснява монтажа при дълги транспортни участъци, бързо и лесно обслужване, преоборудване и модернизация. Децентрализираният контрол на движението отговаря на все по-нарастващите изисквания за максимална гъвкавост при инсталиране и намаляване на времето за въвеждане в експлоатация на индустриални съоръжения.

Друг подход е внедряването на системата AS-Interface за комуникация между акторите и сензорите. Тази система се характеризира с висока ефективност, позволява намаляване на кабелните линии, извършва работа в мрежа и лесно установяване на грешки. Този интерфейс може да се използва за самостоятелен контрол на процеса, или може да участва заедно с по-високо ниво система за контрол.

Степента на автоматизацията на сложни технологични процеси и свързаните с тях системи за контрол дават възможност за предоставяне на дистанциран потребителски контрол и визуализация в реално време. Изграждането на комуникационна свързаност между всички отделни компоненти на производствената линия правят по-лесно диагностицирането и отстраняването на възникнали проблеми. Тъй като можете да следите този вид информация, която може да предприеме действия автоматично, можете да бъдете проактивни и това помага за увеличение на мрежовия ъптайм, което спомага за повишаване на общата ефективност на оборудването.

Наблюдава се тенденциозно внедряване на роботизирани технологии особено в участъците на палетизиране и депалетизиране. Роботизацията се характеризира с голяма гъвкавост и дава възможност на потребителя да може да реагира бързо на променящите се пазарни условия. Използвани при палетизиране, роботите отнемат значително по-малко пространство, отколкото наслояващите палетизатори, също се открояват с кратковременни цикли, точност на позициониране, ниски изисквания за поддръжка, лесен контрол на оператора и висока надеждност (над 95%).

С нарастващо ниво на автоматизация и взаимосвързани съоръжения и процеси в преработващата промишленост, функционалните изисквания към технологиите за безопасност са във възход. Безопасността не може да се разглежда изолирано и рядко се отнася единствено до отделните зони или компоненти в рамките на едно производство. Безопасността се превърна в ключов компонент в цялостната функция на заводите и участва в цялостния анализ на разходите. Периоди на изчакване и проверка играят все по-важна роля при оценката на цялостния жизнен цикъл на машината.

Всички тези изисквания пораждат нарастващото желание за динамична безопасност, с други думи, способността да се адаптират функциите за безопасност към промените  на изискванията за защита чрез по-голяма гъвкавост. Това променя погледа върху безопасността, като тя се счита по-малко като продукт и повече като функция на устройствата.

Румен Павлов,
управител на Хранко ООДTop