РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, декември 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2013 > ХранкоХранко, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХранкоАВТОМАТИЗАЦИЯ ХРАНКО ООД е специализирана в областта на процесната автоматизация и инженеринг. ХРАНКО ООД предлага системни за електроуправление и визуализация на процеси според изискванията на клиента: • разработване на варианти до достигане на оптималния • проектиране • реализация • визуализация • програмиране • изготвяне на проектна документация • пуск и настройка • поддръжка и сервиз ИНЖЕНЕРИНГ ХРАНКО ООД извършва монтажни и демонтажни дейности на комплексни обекти в промишлеността. Внедряване и пускане в експлоатация на производствени линии в хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост. Специалистите на ХРАНКО ООД работят съвместно с водещи световни производители на машини и съоръжения в областта на бутилиращата промишленост /KRONES, ROBOPAC, COSME, ATLANTA, KHS/ • изграждане на силови инсталации • монтаж и настройка на КИП апаратура • проектиране и изграждане на кабелоносещи системи • опроводяване и свързване www.hranko.bg

Top