РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Hurco, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ HurcoVM 10 i Plus

МАЛКАТА
МНОГОПРОФИЛНА
МАШИНА

/ Различни преимущества – от
висока производителност на
рязане до динамична обработка

/ Оптимално боравене бла-
годарение на позитивните
характеристики на монитора
и техническото оборудване


CREATORS‘ BRAND.
www.hurco.eu
Top