РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > И Пи Ес БългарияИ Пи Ес България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ И Пи Ес БългарияТоплообменни апарати за високи температури и налягания APV ParaShell Приложение: подходящи там където е невъзможно използването на уплътнения, като кондензатори или изпарители. Здравата конструкция позволява използването на този вид топлообменни апарати при работна среда пара. Споени топлообменни апарати Приложение: подходящи за подгряванеи охлаждане на вода в отоплителни и хладилни инсталации в енергетиката и бита. Абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване На базата на изброените по горе топлообменни апарати фирма И Пи Ес България ЕООД проектира, изгражда и реконструира абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване. Като топлоносител може да се използва пара или гореща вода. Разглобяеми топлообменни апарати Приложение: за охлаждане, загряване и пастьоризация в хранително вкусовата промишленост, индустрията и енергетиката. Системи за събиране и последващо използване на дъждовната вода за битови и индустриални цели! София 1618 бул. "Братя Бъкстон" № 40 тел.: (02) 856 70 91; 856 70 96 факс: (02) 930 57 25 Бътерфлай клапи Naval за топлопреносни мрежи и магистрали. Вентили NavalTrim за регулиране на дебита на потока. Вентили Naval за топла вода, природен газ, пропан-бутан, пара, неръждаеми вентили за агресивни течности. Система за врязване на вентили подналягане NAVAL Hot Tapping Valves, без необходимост от спиране на работата на преносната мрежа и нарушаване на подаването към клиентите! www.epsbulgaria.com


Top