ИАНМСП организира участие на productronica 2015

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми на международния панаир productronica, който ще се състои от 10 до 13 ноември т. г. в Мюнхен, Германия. Изложението за производство на електронни изделия се провежда на всеки две години. Изданието през 2013 г. бе посетено от близо 38 000 души от 83 държави.

Общо 1220 компании от 39 страни демонстрираха иновации и решения на площ от 41 242 кв. м. Представени бяха технологии, компоненти, софтуер и услуги за всички етапи на производствения процес за секторите машиностроене, автомобилостроене, медицинска техника, приборостроене, телекомуникации и др. Със свои щандове участваха Франция, Великобритания, Япония, Австрия и Унгария, Естония, Мароко, Холандия и Чехия и др.

„ИАНМСП поема разходите за наемане на изложбена площ; проектиране и изграждане на изложбен щанд; наемане на оборудване и обзавеждане; регистрация на изложителите; включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет); реклама на участието. Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи като транспорт на експонати и други изложбени компоненти; командироване и пребиваване на представители от предприятието; заявени допълнителни услуги; застраховки”, заявиха от агенцията.

Инициативата на ИАНМСП е във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е институционален бенефициент.Ключови думи: productronica, ИАНПСП, машиностроене, автомобилостроене, медицинска техника, приборостроене, телекомуникацииЕКСКЛУЗИВНО
Top