РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Иновации в машиностроенето, септември 2022 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022 > ИБРМИБРМ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИБРМ25 години

ИБРМ  

Теглоизмерване, дозиране и контрол в производствения процес. EN 45501
Тензометрични датчици и аксесоари - Класове на точност C3, C4, C5 и C6 по OIML R60
Тегловни индикатори и трансмитери - по OIML R76

Модули
Датчици
Електроникa
Приложение


ИБРМ ООД
Пловдив 4001
ул. “Равнища” № 17
тел.: 032 / 640 987
факс: 032 / 641 133
office@ibrm.bg
www.ibrm.bg

 

 


Top