РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, юни 2023 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023 > ИБРМИБРМ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИБРМИБРМ  

Теглоизмерване, дозиране и контрол в производствения процес. EN 45501

Тензометрични датчици и аксесоари - Класове на точност C3, C4, C5 и C6 по OIML R60

Тегловни индикатори и трансмитери - по OIML R76

Модули

Датчици

Електроникa

Приложение


ИБРМ ООД

Пловдив 4001, ул. “Равнища” № 17
тел.: 032 / 640 987, факс: 032 / 641 133

office@ibrm.bg

www.ibrm.bg


Top