IDT, Грег Уотърс: Планираме да се разрастваме в България

Начало > Електроника > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2016 > 29.02.2016

IDT, Грег Уотърс: Планираме да се разрастваме в България | Инженеринг ревю, снимка 1
IDT, Грег Уотърс: Планираме да се разрастваме в България

Грег Уотърс, президент и главен изпълнителен директор на IDT, пред сп. Инженеринг Ревю

Уважаеми г-н Уотърс, от какво бе продиктувано решението Ви за закупуването на ZMDI? По какъв начин портфолиото на компанията се вписва в това на IDT? В какви пазарни ползи се изразява това придобиване?
Открихме, че технологиите, които използваме, са много близки до технологиите на ZMDI, а областта им на приложение и целевите групи се допълват. Пример за голямо предимство е фактът, че имаме сходна технология, но различни клиенти. ZMDI е много силна в автомобилостроенето, където ние не сме. От друга страна, предимството на IDT е в телекомуникациите, центровете за данни, в някои технологии за смартфони.

Допадна ни успешното съчетаване на тези сфери и възможностите, които дава подобно сътрудничество. Това, което ни кара да сме оптимистично настроени, е не просто непосредствената полза, но и потенциалното съчетание на тези продукти и технологии в бъдеще. Например ZMDI е експерт в областта на сензорите, а ние не. Съществуват много различни начини за включването им в нашата бъдеща дейност. Не на последно място, ZMDI и IDT се допълват взаимно не само по отношение на технологии и клиенти, но и от гледна точка на местоположението. IDT е със седалище в Калифорния, но същевременно е и глобална компания с локации в Северна Америка, Азия, а с придобиването на ZMDI и с много силно присъствие в Европа.

Как се отрази тази сделка на непосредствената Ви работа? Наложиха ли се сериозни организационни промени?
В допълнение към новите продукти и технологии, сега IDT ще се развие и в автомобилостроенето. От организационна гледна точка ZMDI ще бъде управлявана като бизнес подразделение “Automotive & Industrial”. То ще бъде ръководено от Франк Шулце и Франц Сентилеми, както досега, така че в това отношение няма да има големи организационни промени. В други области, където можем да осигурим добавена стойност от обединението на двете компании обаче, ще настъпи положителна промяна.

ZMDI е известна като компания, използваща външни производствени мощности (fabless), ще се промени ли това?
Не, защото IDT също е fabless. Необичайното е, че fabless технологиите, които ZMDI използва, са идентични на тези, които ние използваме. Това е много позната територия и за двете компании. Така че оставаме fabless, но позицията ни спрямо външните доставчици сега е много по-силна.

Какви са впечатленията Ви от европейския пазар и по-конкретно този в ЮИЕ и България?
Европа не е непознат пазар за нас – ако разгледате бизнеса на IDT в исторически план, ще забележите, че ние сме много силни в телекомуникациите, почти 40% от работата ни е именно в този сегмент. В Европа това представлява 15% до 20% от приходите ни преди ZMDI, а сега с добавянето на ZMDI ще стане много повече. Европа е ключов пазар за нас и очакваме да нараснем още в него.

За пръв път идвам в България, но по-важно е не впечатлението ми от едно посещение, а фактът, че постигнатите резултати са положителни. Ако разгледаме работата под управлението на Анелия Пергот с местния екип, ще забележим непрекъснат ръст в постигнатите резултати, който продължава от години насам. Чувстваме се уверени, че имаме екип, който можем да продължим да разрастваме.

Също така бих казал, че полза от българския екип би имало и за някои от другите предприятия на IDT, но реализирането на тази идея е в самото си начало. Факт е обаче, че очакваме да се разраснем в България. Моята увереност идва от наблюденията ми, че местният екип може да се справи с интегрални схеми, фърмуер и софтуер с много бързи темпове. Мисля, че това умение е голямо предимство навсякъде, и е рядкост в цялата индустрия, така че намирам в това сериозен потенциал за бъдещо развитие.

Ще продължите ли работата си с досегашните партньори на ZMDI, или ще промените схемата си на работа?
Ще има известна промяна в много области, но тя няма да е стратегическа. Програмите, по които ZMDI работи, ще останат активни без изключение. По-голямата част от дискусията се отнася за това какво друго можем да направим, за да ускорим и подобрим тези програми. Мисля, че няма да има сътресения по отношение на стратегическата посока за развитие, но почти със сигурност ще генерираме ръст.


Вижте още от Електроника


Ключови думи: IDT, ZMDI, автомобилостроене, интегрални схеми, Грег Уотърc

Top