РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИФД Инженеринг Джойнт Венчър25 години ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ
НА СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

iFD WMS Lite – Управление на роботизирани складове
WEB базиран потребителски интерфейс
Лесна и бърза конфигурация на складовете

Следене и управление на наличности:

• Товароносители
• Партиди
• Срок на годност
• Серийни номера

Управление на доставките:
• Поръчки за доставка
• Приемане и контрол на доставките
• Складиране на приетата стока

Управление на експедицията:
• Продажби или премествания
• Изписване на стока
• Опаковане и експедиция
• Cross-Docking

Инвентаризация
Калкулация и фактуриране на складови услуги
Интегрирано управление на роботизирани складове
Управление на вътрешно складовия транспорт
Интеграция на мобилни терминали

Интеграция с ERP системи:
• Microsoft Dynamics NAV/AX
• SAP


ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
1612 София
ул. Ами Буе 84
ет. 6, тел. 02 439 82 61
sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com


Top