РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, 2019 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2019 > ИФД ИНЖЕНЕРИНГ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪРИФД ИНЖЕНЕРИНГ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИФД ИНЖЕНЕРИНГ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР25 години ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ
НА СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

NAV ADVANCED WMS-ERP РЕШЕНИЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Модулът NAV Advanced WMS
за Microsoft Dynamics NAV поддържа:
• Лесна и бърза конфигурация на топологията
на складовете
• Следене и управление на товароносители
и наличности, вкл. партиди, срок на годност,
серийни номера

Управление на доставките:
• Предложения за поръчки, основаващи се
на средния разход за минали периоди
• Електронни запитвания за оферти
през портал за доставчици
• Поръчки за доставка
• Приемане и контрол на доставките
• Складиране на приетата стока

Управление на експедицията:
• Продажби или премествания
• Изписване на стока: Multi Order Picking,
Pick by Voice и др. методи
• Опаковане и експедиция
• Cross-Docking
• Инвентаризация
• Интеграция на мобилни устройства
• Интеграция с WEB Shop


ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
1612 София, ул. Ами Буе 84
ет. 6, тел. 02 439 82 61
sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com


Top