РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИФД Инженеринг Джойнт Венчър25 години ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ
НА СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

iFD WMS Lite – Изгодно решение за управление на складове

WEB базираната система iFD WMS Lite поддържа:
• Лесна и бърза конфигурация на склада
• Следене и управление на товароносители и наличности, вкл. партиди, срок на годност, серийни номера
• Основни данни: артикули, клиенти, доставчици и др.
• Управление на доставки
• Приемане, контрол и складиране на стока
• Управление на продажби
• Изписване и опаковане на стоки за продажби
• Товарене и експедиция
• Управление на производството
• Инвентаризация
• Калкулация и фактуриране на складови услуги
• Управление на вътрешно складовия транспорт
• Интеграция на мобилни устройства
• Интегрирано управление на роботизирани складове
• Интеграция с ERP системи: Microsoft Dynamics, SAP и др.

Системата се предлага като лиценз за еднократно придобиване или абонаментна услуга.


ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6
тел. 02 439 82 61
sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com


Top