ifm electronic предлага разнообразни решения за производителите на безалкохолни напитки

Измервателна техникаВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5/2016 • 08.08.2016

ifm electronic предлага разнообразни решения за производителите на безалкохолни напитки
ifm electronic предлага разнообразни решения за производителите на безалкохолни напитки

За следене за наличието на обекти в каси или други контейнери ifm предлага 3D сензори от серията O3D. Тази гама се използва за надеждното разпознаване в производства, където краен продукт се поставя в различни по големина бутилки, кофи и кутии.

На сензорите се задават конкретните полета, в които трябва да се следи наличието и големината на дадените обекти. Така те установяват колко на брой са наличните за момента съдове и какъв е техният размер.

Тези сензори предлагат различен набор от изходни функции, което улеснява комуникацията и управлението в случай на липсващи или неправилно поставени обекти.

По информацията, дадена от датчиците, конкретните контейнери може да се отделят за допълнителен преглед и да се добавят липсващите към тях обекти.

За надеждната работа на помпените станции в бутилиращите фабрики ifm electronic предлага система за диагностика на помпи VSE. Тези станции са мястото, където водата влиза във фабриката за първи път.

Преди да стигне до производството, водата трябва да се обработи със система за обратна осмоза, за да бъде използвана в завършения продукт. В помпената станция също се намират и помпите, използвани за осъществяването на “CIP” процесите.

При дефектиране на главната помпа за обратна осмоза, водата не може да достигне до производството. В такъв случай се налага то да бъде спряно до отстраняване на повредата. Предлаганите от ifm electronic системи за диагностика VSE са създадени за предотвратяването на тези аварии.

Една такава система се състои от вибрационен сензор, монтиран на задвижващия мотор, и друг, монтиран върху корпуса на помпата, управлението на сигналите, дадени от датчиците, се извършва от модул за диагностика и специализиран софтуер.

Ethernet TCP/IP интерфейс дава възможност за отдалечен мониторинг и контрол на приложението. Чрез събраните данни се задават индивидуални настройки на всяка помпа, поставят се конкретни аларми и се определят тенденциите с маркер за време.

По този начин се насрочват дати за сервизиране в удобно време и се избягва нежеланото спиране на производствения процес.

Стефан Преждаров, ифм електроник

ЕКСКЛУЗИВНО

Top