ИКЕМ, Илия Левков: Наш основен приоритет е ускореното навлизане на електрическите превозни средства в България

Начало > Бизнес > Автомобилостроене в България - специално издание на сп. Инженеринг ревю > 15.09.2016

ИКЕМ, Илия Левков: Наш основен приоритет е ускореното навлизане на електрическите превозни средства в България | Инженеринг ревю, снимка 1
ИКЕМ, Илия Левков: Наш основен приоритет е ускореното навлизане на електрическите превозни средства в България

Илия Левков, председател на УС на Индустриален клъстер Електромобили

Как е организирана дейността на Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ)? Кои са основните приоритети в нея?
Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, работи като сдружение с нестопанска цел. Спазва установения устав и взема решения на Управителен съвет, който се състои от 7 членове, като длъжността председател изпълнявам аз.

Нашите основни приоритети са ускореното навлизане и развитие на електрическите превозни средства (ЕПС) в България чрез: внедряване на модели за масов градски транспорт с електрически автобуси, изграждане на Национална зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE, адаптирано законодателство и нормативна база за насърчаване навлизането на ЕПС, устойчива конкурентоспособност на членовете на ИКЕМ, както и много други направления, свързани с устойчивото развитие на съвременен и екологосъобразен начин на живот.

Какви компании с оглед на спецификата на своята дейност членуват при вас, колко са на брой? На какви критерии трябва да отговаря дадено дружество, за да е подходящо за членство в ИКЕМ?
Броят на членовете към момента е 57, като условията за постъпване в членство към организацията следват строго установен ред. Попълва се подробно и се изпраща заявка за членство, като за улеснение на нашите съмишленици сме я публикували на сайта на ИКЕМ, Управителният съвет гласува и при взето положително решение потенциалният член се уведомява.

Членството е доброволно и всеки припознал каузата на ИКЕМ и вярващ в дейността ни има право да кандидатства за членство и да стане част от нашата общност. В момента в организацията членуват множество гимназии и висши учебни заведения, научни звена и голям брой частни фирми с разнородна дейност.

Индустриален клъстер Електромобили съществува повече от 6 години. Каква е равносметката Ви до момента – какви са постигнатите резултати? Кои реализации считате за свое най-голямо постижение?
ИКЕМ е вече Национална браншова организация - с двегодишно признание за работата ни като такава общност, т.е. има развитие на клъстера, но вече в посока бранш и това, че виждат в нашата организация представител и обединяващ фактор, е чест и отговорност за УС и целия екип на ИКЕМ.

Участвайки активно в междуведомствената работна група, успяхме да подготвим голяма част от съдържанието на Националния план за ускорено навлизане на екологични превозни средства 2012 – 2014 г.

Също така успяхме да осигурим безплатното паркиране в синя и зелена зона в градовете партньори на ИКЕМ (София, Добрич и много други).
Заслуга на ИКЕМ са и част от мерките за стимулиране на покупката на електрически превозни средства - освобождаването от общински данък на притежателите на ЕПС.

Друг принос на организацията ни са промените в Закона за зелените обществени поръчки (ЗЗОП) – подготвихме промени в ЗЗОП, където общински или държавни институции могат да закупуват по облекчен режим ЕПС до 8% от общия брой закупени МПС.

Учредители сме на Годишната награда “Кубратов меч” за постижения в Електрическата Мобилност в България. Тази церемония се провежда ежегодно в Интер Експо Център – в рамките на участието ни в Специализирано изложение за машини, технологии и индустриално оборудване – MachTech & InnoTech. Пета поредна година компании, учебни заведения и други биват награждавани с почетната награда – меча на Кан Кубрат.

Какви са основните предизвикателства пред сектора, който представлявате, както и пред ИКЕМ като организация? Кои са най-значимите проблеми, с които се сблъсквате?
Сред най-значимите проблеми е липсата на акредитиран орган, който да издаде съответния сертификат или протокол за одобрение на конверсираните превозни средства.

Друга сериозна пречка е липсата на експерти в отговорните за електрическата мобилност институции. Постоянно се налага уточняване на термини, принципи, стандарти, които следва да се “транспонират” в българското законодателство.

Към какви проекти са насочени усилията Ви в краткосрочен план? Какви инициативи сте планирали за тяхното осъществяване?
На 30 юни и 1 юли в гр. Панагюрище се проведе първият семинар на тема “Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения”.

Целта на семинара беше да се систематизира българският опит в областта на електрическата мобилност (ЕМ), като предстои провеждане на втори такъв – през септември тази година в гр. София, на който ще бъде поставен и опитът на Германия в тази област.

Събития от този вид са ключови за популяризирането на ЕМ и идеята за екологосъобразен начин на живот, особено когато срещаме съмишленици в лицето на “Фондация Конрад Аденауер” и “Българска стопанска камара”, благодарение на които се състоя това събитие. Работим активно и съвместно със Столична община, които закупиха един лекотоварен електромобил.

Той вече е регистриран и е в движение и се използва за почистване на отпадъците в градинските площи в столицата. Работим усилено в тази насока, за да разширим базата на общината с още няколко такива електромобила. Успяваме да намерим подкрепа от все повече представители на местната власт, както и от държавния орган, което говори само по себе си за желание и готовност за предстоящата промяна в самосъзнанието на българите, желание и готовност за по-добър начин на живот.Ключови думи: Индустриален клъстер Електромобили, ИКЕМ, електрически превозни средства, BULCHARGE, MachTech, InnoTechTop