ИКОМА предлага SPX в страната

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

В качеството си на оторизиран представител на компанията Bran+Luebbe за страната, ИКОМА предлага единични продукти и комплексни решения от произ-водителите, членове на организацията SPX Process Equipment, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Валентин Велков, управител на Икома. Основание за раз-ширяването на продуктовото портфолио, предлагано от ИКОМА, е неотдав-нашното обединение на компаниите Bran+Luebbe, Lightnin и Waukesha Cherry-Burrell в глобална организация, наречена SPX Process Equipment. "Целта е чрез създаване на световна глобална мрежа от инженери, производители, дистрибутори и сервизни центрове да се обединят възможностите на отделните членове. Из-ползвайки техния опит, новаторски решения и качество, да се повиши конкурен-тността на отделните компании чрез предлагането на цялостни технически решения. Във възможностите на SPX Process Equipment е да осигури доставката на оборудване за реализация на цели технологични процеси, включващи помпи, миксери, фитинги, мелници, процесна екипировка. Друга цел е съществено подо-бряване на сервизното обслужване", коментира г-н Велков. "SPX Process Equipment има отворена структура и в момента наброява повече от десет компании. Сред тях са Bran+Luebbe, Copes-Vulcan, De Zurik, Febco, GD Engineering, Lightnin, M&J Valves, Mueller Steam Specialty, OFM, Plenty Filtration, Plenty Mixers, Plenty Mirrless Pumps, Premier Mill, Waukesha Cherry-Burrell", допълва той.Ключови думи: ИКОМА, ИКОМА, ИКОМАНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top