ИМИ, Ерик Де Кандидо: Избрахме да установим производството си в България заради наличието на опитни инженерни кадри

ЕлектроникаКомпанииАвтомобилостроене в България - специално издание на сп. Инженеринг ревю • 15.09.2016

ИМИ, Ерик Де Кандидо: Избрахме да установим производството си в България заради наличието на опитни инженерни кадри
ИМИ, Ерик Де Кандидо: Избрахме да установим производството си в България заради наличието на опитни инженерни кадри

Управляващият директор на Интегрейтид Микро-Електроникс България сподели, че сред плановете за бъдещо развитие на компанията са увеличаване на конкурентността, повишаване нивото на качеството и осигуряване на навременни доставки, и след това стабилното му поддържане.

Кои бяха основните Ви мотиви да се спрете именно на България за изграждането на производствена база?
За решението ЕПИК ЕА да инвестира в България ключови са следните фактори: политическата стабилност, наличието на опитни инженерни кадри и разходите за труд.

Какво е значението на заводите Ви у нас за цялостната пазарна стратегия на дружеството?
Интегрейтид Микро-Електроникс България има ключова роля в групата IMI в сектора на автомобилната електроника като най-добрата от компаниите в автомобилния сектор и като главен производител за географския регион Европа.

За кои пазари приоритетно е произвежданата от фирмата продукция? Какви канали използвате за нейното реализиране?
Приоритетните пазари за Интегрейтид Микро-Електроникс България са автомобилният и индустриалният. Като глобална компания групата Integrated Micro-Electronics има търговски екип, разположен в главните региони - Европа, Америка и Азия/Тихоокеанския.

Това позволява обслужване на клиентите на място, докато в същото време разполагаме с производствени мощности по цял свят.

Какви са плановете Ви за развитие в следващите 5-10 години?
Плановете през следващите 5-10 години включват постигане на още 2 години устойчив растеж чрез увеличаване на конкурентността, повишаване нивото на качеството и осигуряване на навременни доставки, и след това стабилното му поддържане.

Това ще бъде осъществено чрез реализиране на последния проект за разширение на заводите. Освен това ще продължаваме да инвестираме в най-новото високотехнологично оборудване.ЕКСКЛУЗИВНО

Top