IMI International: Енергоспестяването е акцент в работата ни

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Работна среща на специалисти от инсталаторския бранш организира IMI International

В края на март т.г. IMI International покани партньорите си от инсталаторския бранш и представители на специализираната преса на работна среща в Германия. Програмата на срещата включваше посещение на производствените мощности в заводи на IMI в Германия, както и подробно представяне на най-новите технологични решения и продукти, произвеждани там. Специалисти от общо 12 български инсталаторски фирми се включиха активно в официалната и неофициалната програма на срещата. Сред тях бяха представители на Рувекс, БГ Терм, Виватерм, Унитерм, Фикосота, МПЗ, Дамянов Клима, Акватерм, Ню Систем, СТЕНС, Нико 96 и Деплан.

"Българските специалисти от индустрията познават техниката на английската производствена и инженерингова компанията IMI plc и принадлежащите й търговски марки Heimeier (термостатична и радиаторна арматура) и Tour&Andersson (балансираща, регулираща и контролна апаратура). С посещението в заводите на IMI в Германия искаме да убедим партньорите си от инсталаторския бранш в първостепенното значение, което компанията обръща на високото качество и енергийната ефективност на произвежданото техническо оборудване", коментира целта на работната среща инж. Желязко Желязков, изпълнителен директор на дъщерното дружество на IMI plc в България - IMI International.

В първата си част работната среща включваше посещение на базирания в гр. Ервит, Германия, завод на Heimeier. След кратко представяне на историята на Heimeier, в продължение на няколко часа гостите се запознаха с автоматизирания във висока степен и екологично чист производствен процес. "Успехът на Heimeier стартира с разработването на

термостатичната глава - К, с течен сензор

през седемдесетте години на миналия век. Вентилите на компанията се изработват от бронз, което ги прави корозионноустойчиви и удължава експлоатационния им живот. Вътрешните канали на корпусите на вентилите са оптимизирани с цел постигане на желаните хидравлични съпротивления при минимални нива на отделяния при работата им шум", заявиха организаторите.

Паралелно с видяното в производствените халета на Heimeier бе организиран семинар, воден от Илия Каялов, инженер продажби в IMI International, който представи гамата термостатични глави и вентили с марка Heimeier. В рамките на семинарната програма бе обявен пазарният дебют на

продукта E-PRO

произвеждан в завода в Ервит. "E-PRO е най-новият продукт на компанията, предоставящ на крайните потребители възможността да програмират сами разхода си на топлинна енергия. Представлява универсален адаптер за термостатични комплекти, разполагащ с независимо захранване и микропроцесорно управление", заяви г-н Каялов. Друга ключова презентация, водена от Борислав Димчев - инженер продажби в IMI International, фокусира вниманието върху баланс вентили на шведската компания Tour&Andersson, част от структурата на IMI plc. "IMI поддържа концепцията за тотален хидравличен баланс, която осигурява постигането на високо качество на работа и дългогодишна безпроблемна експлоатация на ОВК инсталациите", заяви г-н Димчев. Специално внимание в програмата на работната среща бе отделено на демострационния център на компанията, оборудван с модерни стендове, даващи възможност произвежданите технически съоръжения да се изпитват в условия, близки до реалните. С интерес от страна на участниците в събитието бяха съпроводени симулациите на експлоатационното поведение на реални ОВК системи, чрез които г-н Димчев подкрепи нагледно теоретичното представяне на гамата баланс вентили.

В програмата на работната среща бе включено и посещение на завода на немската компания Hora до град Ервит, специализирана в производството на управляващи вентили и задвижки.
Top