Евромаркет достави роботизирана система за заваряване в БГ Стийл

Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2012 • 07.01.2012

Евромаркет достави първата по рода си в България роботизирана система за автоматизирано импулсно дъгово МИГ/МАГ и импулсно ВИГ (Волфрамов електрод - инертен газ) заваряване. Системата е производство на Panasonic Германия и е от най- високият клас в процеса на роботизирано заваряване.
Моделът PA-C Frame се състои от робот Panasonic Tawers TA-1900 WG3, вграден импулсен токоизточник, контролер WG3, ротатори Pana Dice 500 и Pana Dice 1000. Всички компоненти на системата - робот, токоизточник, телоподаващо устройство, горелка и ротационни оси са произведени от фирма Panasonic, което изцяло премахва възможността от софтуерни и хардуерни проблеми.Трансферът на данни се осъществява чрез 16 паралелни линии със скорост 4,5Mb/s всяка, докато при подобни системи става значително по-бавно.
Системата извършва прецизни методи на заваряване като DC TIG MAG/MIG, SP-MAG, Pulsed MAG/MIG, hyper DIP -Pulsed MAG. Системата бе доставена на фирма БГ Стийл, гр. София по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".ВОДЕЩИ СТАТИИ
Термоформовъчни машини

Термоформовъчни машини

Термоформоването е популярен производствен метод за изработване на широк асортимент от изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока степен на автоматизация и множество функции ... още
Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

През последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на осветителни тела и държачи ... още
Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите за енергия и химични агенти, както и за съкращаване на продължителността на почистването ... още
Енергийна ефективност на индустриално осветление

Енергийна ефективност на индустриално осветление

Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са: използване на енергийно ефективни осветители; максимално използване на естествена дневна светлина; управление на осветлението на възможно най-локално ниво и др. ... още
Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с облачните платформи ... още
Интегрални AC/DC преобразуватели

Интегрални AC/DC преобразуватели

Статията е посветена на новостите при AD/DC конверторите. Разгледани са: преобразуватели с управление в първичната намотка, контролери за косинус фи, контролери за управление на синхронни токоизправители, специфични видове преобразуватели, AC/DC преобразуватели в модулно изпълнение ... още
Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане на водопотреблението в сектора до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество на продукцията ... още

Top