Индуматик: Контролерите на DEPRAG позволяват пълно проследяване на процесите на завиване

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 • 21.12.2015

Индуматик: Контролерите на DEPRAG позволяват пълно проследяване на процесите на завиване
Индуматик: Контролерите на DEPRAG позволяват пълно проследяване на процесите на завиване

Производителите на компоненти за автомобилната индустрия са подложени на изключителен контрол на качеството от своите клиенти, този тип производства се стремят да избегнат субективния човешки фактор и да имат пълна проследяемост на процесите. От доста години насам се забелязва тенденция на преход от пневматични към електрически при инструментите за асемблиране. Нашият партньор в тази област - фирма DEPRAG, се е наложил като лидер в областта на асемблиране, включително и при производители на компоненти в автомобилната промишленост. 

През последните години DEPRAG инвестираха много в разработването на нови контролери за електрически отвертки. Новото поколение контролери от типа AST 6 и AST 40 са снабдени със сензорни дисплеи, като колегите споделят, че тази тенденция ще продължи да навлиза и в следващите поколения контролери на фирмата. Контролерите на DEPRAG позволяват да се контролира и проследява процесът на завиване, включително да се визуализира и съхранява графиката на завиване, като дават възможност контролерите да бъдат свързани посредством комуникация не само към машината, но и към централна база от данни за запис и управление на информация. Всеки контролер записва информацията за всяко едно завиване за 7 дни, а свалянето на информация може да се извърши ръчно от потребителя или да бъде записана на сървър посредством допълнителен софтуер.

С оглед високите изисквания на клиентите DEPRAG предлагат и електрически отвертки с двойно измерване на въртящия момент по ток и посредством вграден сензор за въртящ момент, което повишава прецизността на завиване и сигурността на процеса. При този тип отвертки може да се постигне точност на въртящия момент <1% стандартно отклонение в целия диапазон на въртящия момент в границите от 0,2 Nm до 350 Nm, в зависимост от използваната отвертка.

Също така DEPRAG предлагат и цели машини в областта на процесите на завиване, като тяхното основно предимство е това, че клиентът има един доставчик, който е компетентен в областта на процесите на завиване и носи пълната отговорност за цялата машина.

Един от най-специфичните проекти на Индуматик в областта беше свързан с производство на сензори за автомобили. В основата му беше машина с няколко карусела, с която се реализира целият процес на асемблиране на изделието. Нашето участие беше свързвано със завиването на винтове и тяхното подаване. Използвахме електрическа отвертка с контролер, позволяващ пълна проследяемост на всяка операция, и вибробункер за подаване на винтовете до отвертката. Поради специфичната форма на детайла в реализирането на тази задача основна роля имаше изработката на инструмента за подвеждане на винта до мястото на завиване, като според нас възможността да предложим цялостно решение, а не само отвертка и контролер, беше решаващо при избора на доставчик от страна на клиента.

Друг интересен проект беше свързан с развиване на предпазни транспортни болтове от детайли преди влагането им в производство. Тези болтове бяха затегнати с висок въртящ момент. Използвахме стационарна пневматична отвертка с въртене обратно на часовниковата стрелка, с механичен съединител, който да не позволи превъртане на детайла и изключва евентуално нараняване на работника.

Петър Христов, организатор маркетинг, Индуматик

ЕКСКЛУЗИВНО
Top