Индуматик ООД - Предлагаме специализирани решения за филтрация на флуиди

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Индуматик в партньорство с Parker Hannifin предлага специализирани решения за пивоварната индустрия и областта на филтрацията на флуиди. Parker предлага специализирани филтри, разработени за целия процес на производство на пиво, от стерилни филтри за газове, филтри за предварителна стабилизация и крайна стабилизация до филтри за пара и филтри от активен въглен за премахване на миризми. Parker – Domnick Hunter предлагат генератор на азот MAXIGAS, който намира широко приложение при пивоварите в процесите, свързани с почистване, ограничаване на окисляването на бирата и съхранението на суровините.

Използването на филтърни елементи на Parker – Domnick Hunter осигурява следните предимства за потребителите: ниски разходи, дълъг експлоатационен живот, поддържане на постоянни качества на крайния продукт и гарантиране на неговата безопасност за потребителите. Чрез програма за взаимно заменяеми филтърни елементи на Parker същите могат да бъдат унифицирани в цялото производство.

От гледна точна използването на азот в процесите на производството на бира, има няколко основни качества. Азотът под високо налягане може да се използва като ефективен начин за почистване на бирени кегове и пълнене – намаляват се разходите за вода. Пълненето и съхранението на бира в танкове чрез азот повишава скоростта на процеса, предпазва бирата от окисляване и значително намалява загубите.

Насипните съставки, необходими за производство на бира, могат да бъдат повредени от околния въздух - азотът при ниско налягане намира приложение за създаването на защитна атмосфера чрез своите инертни свойства.

Кръстю Христов,
управител на Индуматик ООДЕКСКЛУЗИВНО
Top