РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Индуматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИндуматикINDUMATIC

Превръщаме продуктите в решения

Пневматични ръчни инструменти за асемблиране

DEPRAG NANOMAT, MICROMAT, MINIMAT
Пневматични отвертки с ергономичен дизайн и механичен съединител с настройка на въртящия момент от 8 Nmm до 65 Nm и точност < 3% стандартно отклонение

Електрически ръчни инструменти за асемблиране

DEPRAG MINIMAT-ED - електрически Отвертки с цифрова настройка на въртящия момент от 0,3 Nm до 5 Nm 

DEPRAG MINIMAT-EC CORDLESS – електрически безжични инструменти с комуникация, настройка на въртящия момент от 1Nm до 50 Nm

DEPRAG A/C - електрически отвертки с механичен съединител и точност < 3% стандартно отклонение

Пневматични отвертки за вграждане за автоматизирано производство 

DEPRAG NANOMAT, MICROMAT, MINIMAT Дизайн позволяващ вграждането в машина и механичен съединител с настройка в диапазона 8 Nmm - 180 Nm. 

Електрически Отвертки за вграждане за автоматизирано производство 

DEPRAG MINIMAT-EC-Servo Screwdriver – Дизайн позволяващ вграждането в машина, програмируемо управление посредством контролер от най-висок клас с настройка и контрол на оборотите, ъгълът на завиване и въртящия момент от 0.2Nm до 350 Nm. Пълен контрол и проследимост на процеса посредством вграден сензор за въртящ момент, точност < 1% стандартно отклонение 

DEPRAG NANOMAT-EC/MICROMAT-EC/MINIMAT-EC – Дизайн позволяващ вграждането в машина, програмируемо управление с контролер, настройка на параметрите на завиване и въртящия момент от 2 Ncm до 18 Nm, контрол на въртящия момент по ток, точност < 2% стандартно отклонение

Модули за вграждане – SFM
Модулът има за цел да улесни дейността на машиностроителите, като спести време и разходи за разработката на задвижването на една напълно автоматизирана система с подаване на винтове. 

Вибро бункери
 - за автоматизирано подаване на винтове или други детайли с приложение при ръчни отвертки и отвертки за вграждане

 

Машини за асемблиране 

DEPRAG – DCAM
 – Компактни машини за асемблиране изградени на модулен принцип

DEPRAG – Специализирани машини за асемблиране по задание на клиент.

ИНДУМАТИК ООД
9020 Варна
бул. Република 97
тел./факс: +359 52 500 880
мобилен: +359 878 738 277
office@indumatic.com
www.indumatic.com


Top