РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Индуматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИндуматикINDUMATIC

• Пневматични ръчни инструменти за асемблиране
• Електрически ръчни инструменти за асемблиране
• Пневматични отвертки за вграждане за автоматизирано производство
• Електрически oтвертки за вграждане за автоматизирано производство
• Машини за асемблиране


ИНДУМАТИК ООД
9020 Варна
бул. Република 97
тел./факс: +359 52 500 880
мобилен: +359 878 738 277
office@indumatic.com
www.indumatic.com


Top