РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > ИНДУМАТИКИНДУМАТИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНДУМАТИКVSR BLASTER® Пневматични оръдия и инжектори за отстраняване на запушвания и отлагания в силози В партньорство с: VSR-Industrietechnik GmbH VIBREX® Технология за вибрационно отнемане на напрежения от заваръчни конструкции и отливки DUSTEX® Воднодисперсионни системи за отстраняване на индустриални запрашавания Продукти за снижаване на разходи, екологичност, подобряване на работните условия Converting products to solutions LINEX® Центроващи ролки за линейност на транспортни ленти ИНДУМАТИК - ООД гр. Варна, ул. Найден Геров 72 А e-mail: office@indumatic.com тел.:+359 888 356 450 факс: +359 52 72 13 80 www.indumatic.com

Top