РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИНДУМАТИК , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНДУМАТИКИндустриална арматура за агресивни и абразивни флуиди Специализирана арматура и оборудване за минната индустрия Маншонни “Pinch” вентили Шибърни вентили Помпено оборудване ИНДУМAТИК - ООД, 9020 Варна, Бул. Република 97 ет. 2, тел. +359 888 356 450; факс: + 359 52 500 880; е-mail: office@indumatic.com; http://www.indumatic.com

Top