РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИНДУМАТИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНДУМАТИКConverting products to solutions Специализирано оборудване за абразивни и агресивни флуиди “Pinch“ -вентили Подходящи за силно абразивни и агресивни флуиди от DN 25 до DN 1000 от Вакуум до PN 100 Шибърни вентили - ножови и с въртящ диск от DN 80 до DN600 до PN 25 Помпено ободуване за тежки флуиди Подходящи при агресивни и абразивни флуиди с висок вискозитет. В партньорство с: FLOWROX OY ИНДУМАТИК - ООД гр. Варна, Бул. Република 97 ет. 2, тел.:+359 888 356 450, факс: +359 52 500 880, e-mail: Оffice@indumatic.com, http://www.indumatic.com

Top