Индустриален софтуер за автоматизация и визуализация на процеси от AVEVA

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2023 • 30.11.2023

 

AVEVA е водещ доставчик на индустриален софтуер за инженеринг, проектиране и управление с приложение в производството, енергетиката и инфраструктурата. Компанията работи в два сегмента: инженерни и проектантски системи и корпоративни решения. AVEVA Group Plc става дъщерно дружество на Schneider Electric през януари 2023.

От няколко години предоставя услуги като консултации, интеграция и услуги за управление на жизнения цикъл чрез създаване и внедряване на технологии за инженерни проекти. Приложенията обхващат области като добива на нефт и газ, енергетиката, мореплаването, инфраструктурата, секторите с храни и напитки, потребителски стоки, метали, в минното дело и производството.

 

Партньорство с Ехнатон

Високоефективните софтуерни продукти на AVEVA в комбинация с опита и уменията на нашите сертифицирани експерти са в основата на доказаните успешни и високоефективни решения, които Ехнатон внедрява.

 

Решения за инженеринг

Решенията на AVEVA за инженерни проекти са насочени за подпомагане на проектирането, за повишаване на неговата ефективност, икономичност и устойчивост. Оптимизирането на разходите и намаляването на рисковете също са важен фактор при избора на софтуерни продукти с марка AVEVA. С тяхна помощ реално неизползваните в момента индустриални активи могат да се превърнат в работещи съоръжения. Изграждането на един облак за всички данни от проекта позволява сътрудничеството на оперативните екипи в реално време през целия жизнен цикъл до финалната реализация.

 

Решения за оперативен контрол и HMI

Софтуерните продукти за контрол на операциите и HMI на AVEVA са създадени да поддържат цялостна стратегия на системите за управление – от IIoT архитектури и управление от разстояние до управление на множество обекти.

Продуктови решения от AVEVA

• AVEVA Edge – HMI и SCADA софтуер от ново поколение, който позволява на производителите на оригинално оборудване (OEM) и табла за управление, на системните интегратори, както и на крайните потребители, да създават интуитивни, сигурни и високомащабируеми HMI и SCADA приложения за всеки промишлен сектор. AVEVA Edge включва възможности за управление на IIoT и edge устройства, функции за улеснено публикуване на данни онлайн и над 250 вградени комуникационни протокола от Schneider Electric.

• AVEVA Plant SCADA – високопроизводително SCADA софтуерно решение, позволяващо интелигентно производство чрез модернизация на производствените технологии. Софтуер за визуализация, контрол и архивиране на производствени параметри и други данни. Предоставя интуитивни конфигурационни инструменти и мощни инженерни функции, които ще помогнат да консолидирате и оптимизирате управлението. Благодарение на възможностите за надеждна визуализация получавате цялостен преглед на операциите, с който не само можете да ги оптимизирате сега, но и да се отправите към бъдещето.

• AVEVA System Platform – платформа за управление на операциите в реално време, софтуер за визуализация, контрол и архивиране на производствени параметри. Благодарение на характеристиките ѝ, получавате по-добра информираност и бизнес решения, намалено администриране на системата и по-малко време за престой.

• AVEVA Insight – цялостно решение за наблюдение, поддръжка и оптимизация на производствените процеси. Чрез облачна концепция позволява лесно управление на дейността и активите от всяко място, по всяко време. Предоставя средства за наблюдение на общата ефективност на оборудването, големи масиви от данни и анализ. С помощта на AVEVA Insight повишавате нивото на взаимосвързаност между екипите, подобрявате надеждността на активите, енергийната и производствена ефективност.

 

Ползи за клиентите

Предлаганите от Ехнатон интегрирани решения позволяват на производителите да повишат ефективността на дейностите си чрез надеждна и гъвкава система за контрол и мониторинг. Системите за управление се характеризират с лесни за използване инструменти за конфигуриране и мощна функционалност, като намират приложение във всеки индустриален сектор и при всякакъв мащаб на дейността.

В Ехнатон работи екип от сертифицирани инженери в областта на SCADА индустриалния софтуер, който е готов да отговори на всички предизвикателства и да надхвърли очакванията.


 

Индустриална автоматизация
Решения от експерти

27+ години опит  

900+ инженерингови проекта  
 

320+ иновативни решения  
 

5000+ доволни клиенти

 


www.akhnaton.bizВижте още от Автоматизация


Top