Индустриална подемно-транспортна техника в България

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

Подемно-транспортната техника играе ключова роля в процесите по механизиране и автоматизиране на специфични дейности, свързани с вдигане, спускане, транспортиране, товарене, разтоварване и други манипулационни действия на различни по големина, маса и вид товари, в индустрията. Този сектор е от важно значение и за цялостното развитие на машиностроенето в България.

Към момента определящи за развитието на българското производство обаче са външните пазари, преди всичко този в рамките на ЕС, които на този етап остават все още ограничени, но крият в себе си сериозен потенциал за развитие. Според специалисти, ключово предимство за българските производители е фактът, че те предлагат оптимален баланс между цена и качество. Вътрешният пазар обаче към момента в голяма степен се доминира от производството на резервни части, поддръжката и сервизирането на съществуваща техника.

На местния пазар работят и значителен брой търговски фирми, представящи продукцията на световни производители, което дава възможност на българските компании да избират между разнообразни, оптимизирани и енергийно ефективни решения в областта на подемно-транспортната техника.

В настоящия брой сп. Инженеринг ревю представя пълен преглед на бранша - клиенти на подемно-транспортната техника в българската промишленост и инфраструктура, производители на оборудване, доставчици, фирми за поддръжка и др. Коментарите на участниците, подредени по азбучен ред, представят акценти от дейността им, реализирани проекти и планове за развитие. Материалът продължава и в следващия брой 8/2013 на сп. Инженеринг ревю.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top