Индустриални хладилни и фризерни стаи

Начало > ОВК > Статии > 15.02.2018

Индустриални хладилни и фризерни стаи | Инженеринг ревю, снимка 1
Индустриални хладилни и фризерни стаи

В редица индустриални приложения, които налагат съхранението на големи количества охладени или замразени продукти, хладилните и фризерните стаи са по-удобен и ефективен вариант от поддържането на голям брой охладителни шкафове. Хладилните и фризерните стаи често са търсено решение при разширяване на даден бизнес и увеличаването на количеството складирани стоки.


На пазара се предлагат широка гама модулни и стандартни модели, подходящи за съхранение в различни нискотемпературни диапазони на множество продукти, включително храни, лекарства, ваксини, термолабилни материали от областта на научните изследвания, медицината, биологията и химията и др. При избора на решение за конкретно индустриално приложение е необходимо да бъдат взети предвид някои характеристики и особености на различните модели хладилни и фризерни стаи.

Какви са възможностите за конфигуриране и инсталация – вижте тук.

Оптимално оползотворяване на пространството
За да работи ефективно и икономично, една хладилна или фризерна стая трябва да разполага с оптимален обем и разпределение на вътрешното пространство според потребностите на приложението. В зависимост от модела и размера, трябва да бъде осигурено максимално пространство за съхранение на продукти, но и достатъчно място за движение на персонала.

Решенията за вътрешна организация на пространството варират според съхраняваните стоки – рафтове, стелажи, шкафове, куки и конструкции за окачване и др. От важно значение за вътрешното разположение е къде са позиционирани охлаждащите агрегати, осветителите и вратата, като повечето доставчици предлагат персонализиране на различни модели от продуктовата си гама според нуждите на клиента. Важно е вътрешните конструкции за съхранение да позволяват лесно почистване, особено в хранително-вкусовата промишленост.

Някои индустриални приложения изискват автоматизираното придвижване на продукти от производствените или преработвателни линии към хладилните или фризерни стаи. За тази цел се предлагат модели без под или с модулни стени, които лесно могат да се адаптират към автоматизираните и подемно-транспортните системи в цеха.

Управление и безопасност
Хладилните и фризерни стаи е необходимо да отговарят на различни стандарти и норми за безопасност. Тяхна цел е както гарантирането на сигурността на обслужващия персонал, така и на съхраняваните в тях продукти.

Обикновено дръжките на вратите са снабдени със системи за аварийно отваряне отвътре в случай на нужда, например ако служител бъде затворен в стаята по грешка. Много модели разполагат и с подгреватели за дръжките на вратите, които предотвратяват тяхното замръзване и евентуални проблеми с отварянето им вследствие на това. Подовете на хладилните и фризерни стаи традиционно имат специално грапаво покритие, което предпазва персонала от подхлъзване.

Съвременните решения на пазара са оборудвани с цифрови дисплеи с LED идентификатори, с чиято помощ служителите могат да проследяват дали системата работи безпроблемно. Дисплеите са свързани с контролери, които разполагат с функции за задействане на аларми при отклонение от зададените работни параметри.

С цел поддържане на необходимата температура в хладилната или фризерна стая и с оглед безопасното съхранение на съответните продукти, повечето модерни модели са снабдени и с различни сензори и системи за непрекъснат мониторинг в реално време, които могат да бъдат свързани с компютър или със системата за сградна автоматизация в обекта.

Енергийна ефективност и екологосъобразност
Тези два фактора имат особена тежест по отношение на съвременното хладилно оборудване на фона на нарастващите изисквания към индустрията за намаляване на въглеродния отпечатък. Повишаването на енергийната ефективност на хладилната техника е свързано и с възможности за значителна икономия на експлоатационни разходи.

Ето защо при новите модели хладилни и фризерни стаи за индустриални приложения се обръща особено внимание на изолацията с цел да се предотвратят всички възможни енергийни загуби в системата. Производителите поставят фокус и върху уплътненията за вратите и модулните панели, за да не се губи енергия под формата на студ.

За системите с въздушно охлаждане се предвиждат технологии за усъвършенствано управление на въздушните потоци. За да се поддържат кондензаторите в максимално ефективен работен режим, е необходимо да бъдат защитени от навлизането на прах и замърсявания. Ето защо те се оборудват със специални филтри.

Сред иновативните технологии за повишаване енергийната ефективност на индустриалните хладилни и фризерни стаи са системите за рекупериране на отработена топлина. Тези системи се грижат за извеждането на отпадната топлина от хладилните процеси извън системата и оползотворяването й в други приложения, които изискват отопление или подгряване.

Изолационни панели
Готовите термоизолационни панели се използват в много съвременни приложения, които изискват температурен контрол, например в ХВП, хотелиерската и ресторантьорската индустрия, предприятията за преработка на месо, риба, плодове и зеленчуци, много складови и дистрибуционни центрове и т. н.

В зависимост от възможните приложения, потребностите на клиентите и температурния диапазон на съхранение в хладилните и фризерни стаи, се произвеждат изолационни панели с различна дебелина и вътрешна конструкция (например тип "сандвич").

Особености на стаите, които работят при плюсови температури, е, че те обикновено не изискват подови термоизолационни панели за разлика от минусовите стаи. Подовата изолация обикновено се изпълняват със сандвич-панели, които включат алуминиева конструкция тип "каре" или покритие от поцинкована ламарина.

Когато се очаква тежко и продължително износване (наличие и движение на подемно-транспортна техника, палетни крикове и т.н. в стаята), подът обикновено се изгражда от даден брой слоеве полистиролна изолация върху влагоуплътнителен слой със съответната дебелина. Върху тях се отлива бетонна плоча, която да защитава разположените отдолу изолационни слоеве.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: хладилни стаи, фризерни стаи, хладилни системи, изпарители, кондензатори, модулни хладилни стаи



Top