Индустриални мобилни приложения

Автоматизация • 24.01.2017

Индустриални мобилни приложения
Индустриални мобилни приложения

Мобилните приложения днес са неизменна част от живота ни, наред с таблетите и смартфоните. Все по-масово този тип софтуер се налага и в индустрията и по-специално в областта на автоматизацията, където отдалеченият мониторинг и дистанционното управление на машини и оборудване са сред водещите тенденции през последните години в контекста на концепциите за Industrial Internet of Things (IIoT) и Industry 4.0. Производителите на решения за индустриална автоматизация разработват най-различни типове мобилни приложения, съвместими с всички масови операционни системи за преносими устройства.

Мобилните приложения
носят множество ползи за потребителите, сред които са усъвършенстваните възможности за управление на автоматизирани системи по всяко време и от всяка точка, включително и извън предприятието. Този тип решения "освобождават" операторите от контролните зали и станции и им позволяват по-ефективно да се придвижват и комуникират с останалите служители и автоматизираното оборудване.

Достъпът до информация за статуса и ефективността на системите в реално време и в исторически план помага на фасилити мениджърите незабавно да регистрират настъпили проблеми или неизправности в свързаното оборудване и своевременно да предприемат необходимите контролни мерки, да прогнозират предстоящи аварии, както и да идентифицират системи, в които е налице потенциал за подобряване на ефективността – енергийна, производствена, ресурсна, разходна и т .н.

Сред предимствата на индустриалните мобилни приложения
в сравнение с останалите комуникационни платформи и модели, са възможностите за неограничени във времето и пространството мониторинг и контрол, за мигновена реакция при извънредни събития, отдалечено отстраняване на проблеми, приложимостта им във всякакъв тип индустриални системи, по-бързата обратна връзка с клиентите и контрагентите, подобрената сигурност и безопасност за персонала и за критичните операции и оборудване и т. н. Индустриалните компании, които използват мобилни приложения за организация на комуникацията, мониторинга и управлението на съоръженията си, имат възможност да реализират значителни икономии на време, труд и разходи, както и да намалят продължителността на производствените и процесните прекъсвания в случай на проблем или неизправност в автоматизираните системи.

Сред типовете мобилни приложения, разработвани за индустрията
са фирмените приложения за наблюдение и управление на машини и оборудване с помощта на мобилно устройство и възможности за двупосочна комуникация (получаване на информация и изпращане на команди), следвани от т. нар. "read-only" приложения за мониторинг на автоматизирани системи без възможност за отдалечена намеса. Широко използвани са мобилните версии на електронни ръководства за управление, упътвания и техническа документация за съответното оборудване. Освен фирмения софтуер със затворен код, са достъпни и универсални приложения, съдържащи принципна информация в областта на индустриалната автоматизация.

Съществуват и индустриални мобилни приложения с интеграция на видеокамерата
на мобилното устройство, които разчитат баркодове, заснемат и обработват изображения, разпознават информация от операторски дисплеи, спомагат за проследяване на продукти, партиди, служители и др. Все по-разпространени са мобилните приложения и при индустриалните роботи, някои от които вече могат да бъдат конфигурирани и програмирани с помощта на таблет или смартфон.

Разпространени сред индустриалните потребители
са мобилните приложения за достъп до системи за сградна, процесна и производствена автоматизация, HMI и SCADA платформи, M2M (machine-tomachine) решения, системи за сигурност и контрол на достъпа и др. При мониторинга на критично оборудване се използват приложения са създаване и управление на работни графици, аларми, наблюдение статуса на опасни индустриални среди, превантивна поддръжка, диагностика на машини и системи и т. н.
Сред мобилните приложения, използвани все по-масово в индустрията, са и

инструментите за избор на фирмени продукти
(product selection tools). Те са сред първите софтуерни платформи, които биват разработени за мобилни операционни системи. Друга категория индустриални приложения за мобилни устройства са инструментите за конфигуриране и програмиране на машини и оборудване (product configurators and programming tools). При тях инсталацията, конфигурацията и поддръжката на системите се случва изцяло в дигитална среда, а съответните параметри и настройки се съхраняват на безопасно място в облачни сървъри. Достъпът до тази информация може да бъде осъществен отвсякъде и по всяко време посредством мобилен телефон или таблет.

Top