Индустриални подове

Начало > Инструменти, материали > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2012

Индустриални подове

Съвременни технологични решения на водещи фирми в областта

В желанието си да проследим съвременните технологични решения и иновации в областта на индустриалните подове, се обърнахме към водещи производители и търговски дружества, които коментираха последните новости и ни предоставиха информация за предлагани от тях подове.

Системи UCRETE от BASF
В изграждането на един индустриален обект много често подовото покритие бива пренебрегнато. Всички натоварвания, обаче, от трафик на хора и техника, се поемат от подовото покритие, ето защо не е препоръчително да се прави компромис. След време спирането на производството с цел репариране може да бъде многократно по-скъпо от използването на подходяща подова система (епоксид, полиуретан или heavy duty polyurethane).

Развитието на индустрията и повишаващите се изисквания предполагат непрекъснато развитие на подовите системи и тяхното приложение. Различните отрасли на промишлеността се нуждаят от адекватни решения, свързани с подовите покрития. Многообразието от системи предполага много ясно дефиниране на характеристиките на покритието.

Индустриалните подове UCRETE на BASF представляват уникален пакет от продукти, предлагащи отлични експлоатационни характеристики и широка гама текстура на повърхността в зависимост от спецификата на производствените процеси. Тези настилки имат изключителна устойчивост на агресивни химикали, най-висока степен на удароустойчивост и устойчивост на резки температурни промени. Системите UCRETE осигуряват безпроблемна експлоатация на настилките за дълъг период от време в условията на изключително агресивна производствена среда.

Нашата компетентност в областта на индустриалните настилки и подови покрития, отговарящи на високите изисквания на пазара, е базирана на дългогодишната им експлоатация. Натрупаният опит провокира по-нататъшните ни инвестиции за проучвания и създаване на иновационни продукти.

За да бъде гарантиран дълъг експлоатационен период на продукта, системите UCRETE се прилагат само от обучени и оторизирани от нас специалисти.
Всички материали са произведени според изискванията на системите по качество ISO 9001:2000. Индустриалните настилки UCRETE са подходящи за предприятия от хранително-вкусовата промишленост, предприятия за производство на алкохолни и безалкохолни напитки, химическата индустрия, фармацевтиката, инженерно-технически производства.
Валентина Диканска,
управител на BASF България

Полирани бетони от Веста Трейд
Здрава и красива бетонна настилка може да се постигне по два начина, без това да налага върху бетона да се полагат други настилки като гранитогрес, ламинат и т. н. Единият от начините е директно шлайфане на пресния бетон - шлайфан бетон. Вторият е шлайфане на вече набралия якост бетон – полиран бетон, посредством диамантени инструменти. При диамантеното шлайфане се постига идеална равнинност и визия, подобни на тези на гранита. Ползата е в лесната поддръжка и изключителната здравина на полираните бетони.
Георги Тодоров,
Веста Трейд

Полимерни покрития от Изотрон Инженеринг
Принципно, за индустриалните подове се използват предимно полимерни покрития, които се различават по вида на свързващото вещество (епоксид, полиуретан, метил-акрилат) и по дебелината и процентното съдържание на пълнител (тънкослойни, самонивелиращи и с високо съдържание на пълнител). За пълнители се използват основно кварцови пясъци (0,3-0,8 mm ), а при антистатичните подове – графит и проводящи влакна.

В последните години широко използвани са тънкослойните покрития от епоксидни и полиуретанови смоли. С тях се постигат разнообразни декоративни ефекти, високи хигиенни показатели и сравнително добра износоустойчивост.

Интерес представляват също безцветните продукти от полиуретанова смола, с добра UV устойчивост, подходящи за външно покритие или ремонт на тераси със запазване на старата настилка или декорация. От декоративна гледна точка се налагат и т.нар. мортарни системи - комбинация от епоксидни смоли и цветен кварцов пясък.
Широко използвани в строителната практика са самонивелиращите се индустриални подови системи с дебелина до 4 mm, за средни натоварвания, които решават редица експлоатационни проблеми - антистатични ефекти, защита от агресивни среди.
Като универсални решения за места с интензивен транспорт, ”мокри” производства или резки температурни натоварвания на пода над 90 оС, се предпочитат т. нaр. полиуретан–циментови подове. Те се изграждат с дебелина от 4-12 mm. Характеризират се с голяма устойчивост на удар и абразивно изтриване и отлична устойчивост към широк спектър химикали. Тези индустриални настилки са плътни и непроницаеми във всяка точка от дебелината на слоя. Тъй като това са инертни продукти, биологически неразграждащи се и непозволяващи развитието на бактерии и гъбички, те са широко използвани за помещения с високи хигиенни изисквания, в ХВП, фармацевтичната промишленост и други.

Метил-акрилатните подове са широко използвани при открити площадки, изложени на слънчева радиация, температурни промени и механично натоварване. Отличителната им способност е голямата скорост на набиране на якост. Два, три часа след нанасяне на покритието е възможно преминаване, а пълна експлоатация се постига след 24 часа. Също така, те позволяват нанасяне и при отрицателни температури.

Разнообразието на съвременните високотехнологични продукти в областта на индустриалните подове е голямо. При избора на индустриална подова система е добре да се отчетат всички фактори на средата, характерът на производството, експлоатационните параметри и натоварвания. За качествения под са важни подборът на подходяща система, качествено подготвена основа, качествени материали и изпълнение.
инж. Иван Китанов,
Изотрон Инженеринг

Дилатационни фуги HC Sinus Slide Joints от Коникс Трейд
Последните тенденции в областта на индустриални подове са насочени към използването на безфугови бетонни подове. Основно тяхно предимство е по-ниската себестойност на поддръжката. За разлика от фуговите, безфуговите бетонни подове са без фуги, които се явяват слабо място на индустриалните подове. Фугите лесно се повреждат, а извършването на ремонтни дейности затруднява преминаването през пода, налага спиране на трафика и струва скъпо.

При използването на дилатационни фуги HC Sinus Slide Joints, които са с 20 години гаранция, поради липсата на вибрации при преминаването на мотокари през тях, необходимостта от извършване на ремонтни дейности отпада. Важни фактори за полагането на качествен безфугов под, освен самото изпълнение, са инженерингът и дизайнът на пода, както и качеството на бетоновата смес.
Захари Господинов,
Коникс Трейд

Дисперсно армирани безфугови бетонни настилки от Лийф група проектиране системи
Съвременните изисквания към индустриалните бетонни настилки като висока степен на равнинност и гладкост, висока износоустойчивост, ниски разходи за поддръжка, дълготрайност и др., налагат използването на технологии, оборудване и не на последно място - познания и опит, които да са в състояние да осигурят висококачествен краен продукт. В нормативните документи, като например Technical Report 34, са дадени точни дефиниции и категоризации на посочените по-горе показатели.

Все по-често у нас, отчитайки конкретните условия, се изпълняват т. нар. - дисперсно армирани безфугови бетонни настилки, което означава големи площи до 2500 m2, ограничени по периферията със специални стоманени профили със съответни анкери и дюбели, без привидни фуги в рамките на полето. За оразмеряването на подобен тип настилки се използва специализиран софтуер, с помощта на който при определени параметри на основата и зададени натоварвания се определят дебелината на настилката, вида и количеството на фибрите, с които се армира бетонът. Добавянето на фибрите, обикновено комбинация от стоманени и полипропиленови, се извършва на местопроизводството на бетона, като по този начин се гарантира доброто им хомогенизиране, до доставката на обекта. Изпълнението, разбира се, е свързано с редица условия от организационно и техническо естество като осигуряване, доставка и полагане на относително голям обем дисперсно армиран бетон  (450 – 600 m3), задължително наличие на съответната механизация – лазерно контролирани, високопроизводителни машини за разстилане, изравняване по ниво и уплътняване (площно вибриране) от типа на SOMERO: CopperHead (среден клас, двуколесна), S 840 (среден – висок клас, четириколесна, с три опции за работния орган) или SXP (висок клас, с възможност за профилиране с 3D система и за крайна подготовка на основата) в зависимост от спецификата на обекта. При големи обекти се използва комбинация една от горните машини, комбинирана със STS132 за полагане на повърхностния втвърдител.
С тези машини могат да се постигнат параметри, които удовлетворяват и най-високите изисквания към настилките, особено там, където ще се използват високи стелажни системи. Другият изключително важен параметър е високата им производителност - 2000 - 7000 m2 на ден в зависимост от типа на машината. Реализират се и значителни икономии от инвентарни материали и от намален персонал. Необходим е и достатъчен ресурс от механизация за обработване (шлайфане) на повърхността и опитен персонал.
Досегашният ни опит показва, че комбинацията добро техническо решение, бетонна смес, отговаряща на изискванията, качествени материали, професионално изпълнение плюс достатъчна компетентност, дават гарантиран краен продукт – индустриална бетонна настилка с намалени разходи и дълготрайна експлоатация.
инж. Стефан Драганов,
Лийф група проектиране системи

Нанолитиеви продукти от Ню Констракшън Груп
Независимо от състоянието на икономиката, винаги се търсят решения, които са икономически ефективни, бързи за реализиране и дълготрайни във времето. Когато говорим за индустриален под, добре е да се вземе предвид фактът, че веднъж направен, той трябва да служи безпроблемно много години. Идва време, обаче, в което ползвателят на пода е изправен пред решението дали да направи нов под или да реновира своя съществуващ такъв. Обикновено, направата на нов под е свързано със спиране на производството, местене на машини и т. н. – все процеси, които отнемат време и средства. Ето защо се предпочитат решения, които свеждат до минимум неудобствата.

От 2011 г. Ню Констракшън Груп в партньорство с Convergent Group, Белгия, предлага на българския пазар литиеви течни повърхностни заздравители, уплътнители и кристализатори за бетонни повърхности.

Нанолитиевите продукти с марката Pentra са уникални и иновативни за българския пазар. Със своята изключителна способност за проникване в капилярите на бетона спомагат за образуването на непроницаем финиш, уплътняване и заздравяване на повърхността. Дълбокото и хомогенно проникване се дължи на химическия елемент литий, чийто атоми са много малки, както и на ниския вискозитет на продуктите.
Продуктите са лесни за нанасяне и изсъхват много бързо – съществено предимство при полагане върху съществуващ бетон, където трафикът не може да бъде ограничен за дълго време. Образуват много твърд, сатенено-бляскав слой, който осигурява дълготрайна защита на повърхността. В производствената гама на марката Pentra има специални продукти за защита срещу появата на хлоридни йони – продукт, изключително подходящ за пристанищни съоръжения.

Възможни приложения на продуктите са репариране на стари бетонни подове; защита на нови и стари бетонни подови повърхности; производствени предприятия; подземни паркинги; складове и логистични центрове; повърхности, изложени на влиянието на соли (напр. пристанищни съоръжения); пречиствателни станции; фармацевтични предприятия; сервизни халета; химически производства и много други.
Светла Няголова,
Ню Констракшън Груп

Шлайфан и оцветен бетон от Рамона Флооринг
Винаги е имало стремеж да се създадат такива подови системи, които да се полагат бързо, (за да няма загуба на производствено време), да са износоустойчиви на тежък трафик, да са лесни за поддръжка и да имат приятен външен вид. Тези изисквания налагат постоянното търсене и разработване на нови индустриални подови системи (материали, покрития). Сред съвременните тенденции са:
l Подобряване качествата на бетона - този много отдавна известен материал, но напоследък се наблюдава неговото преоткриване. Чрез т. нар. “шлайфан бетон” вече не можем да си представим хале без шлайфан бетон, но сега се върви към “полиран бетон” като крайно покритие, което съчетава в себе си всички качества, които са необходими за един индустриален под - монолитен (няма никакви допълнителни замазки или покрития), много здрав, лесен за поддръжка, дълговечен, добър външен вид (блясък). Друга тенденция е оцветяването на вече шлайфания бетон с киселинни перманентни оцветители, отново монолитен, без цветни покрития, но с оцветена структура на бетона.

l Подови системи на базата на подви покрития - голямо разнообразие от епоксидни, полиуретанови, полимерни и др. тънкослойни покрития. Тези системи са с много широко приложение. Предлагат се в цялата цветова гама, могат да се правят и в декоративен вид.

Ние предлагаме предимно епоксидни, полиуретанови, циментово-полимерни подови покрития, както и шлайфан и оцветен бетон. При избора на първо място поставяме добрата информираност на клиента, с оглед избора на под, който да изпълнява своята функция години наред. Всяко спиране на производството, поради избор на неподходящ под, е свързано с финансови загуби, които могат да надвишат спестените средства при първоначалното полагане на пода.

Инж. Павел Михайлов, управител Рамона Флооринг


Вижте още от Инструменти, материалиTop