Индустриални роботи за опаковъчни линии

Начало > Автоматизация > Статии > 21.06.2016

Индустриални роботи за опаковъчни линии 1
Индустриални роботи за опаковъчни линии

Когато става въпрос за употребата на роботи в производството, най-често срещаното опасение е свързано с тяхната цена и надеждност. Но повечето аргументи против роботизираните решения обикновено се основават на недостатъчна информация и неточна оценка на възвръщаемостта на инвестициите. Доста разпространен

мит е например, че роботите са прекалено скъпи

Всъщност, понастоящем роботите струват много по-малко, отколкото преди няколко години, и се вписват във финансовите възможности на повече производители от всякога. Роботите, подпомагащи работата в опаковъчната промишленост, позволяват активното производство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, почти без прекъсване, което води съответно до увеличаване на печалбата.

Друг мит за автоматизацията на опаковъчните линии е, че роботите не са надеждни. Те обаче са се доказали като такива в много индустрии, включително потребителските стоки, хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост и др. В зависимост от типа робот неговата надеждност може да се изчисли въз основа на активния му период на експлоатация преди евентуалното възникване на грешка. Това подобрява точността при планирането на продукцията и насрочването на рутинна профилактика. Освен това се повишава и надеждността на процесите, тъй като роботите са проектирани да изпълняват дори най-високите стандарти за производство и санитарни условия.

Често опасение е и, че роботите са прекалено сложни за управление. Но тяхната надеждна работа се дължи отчасти точно на факта, че с интерфейсите им се работи лесно и не се изисква допълнителна квалификация. Лекотата на работа се увеличава още повече при наличието на HMI панел и PLC контролер.

И не на последно място, мит е разбирането, че роботите не са полезни на работещите в опаковъчната промишленост.

роботизираното оборудване непрекъснато се подобрява

с цел да осигури нови начини за автоматизация на производствените линии и намаляване на инцидентите на работното място. Автоматизацията намалява и нараняванията вследствие на повтарящи се задачи, тъй като роботите ги изпълняват вместо служителите. Работниците, от своя страна, могат да бъдат прехвърлени на по-динамични позиции. В действителност много работни места се заменят от роботите в производството, но пък други се създават на тяхно място.

Включването на индустриални роботи в производствения процес е решение, което трябва да бъде съобразено с първоначалните разходи за оборудване и преките ползи от автоматизацията. Въпреки това е важно и да се обърне внимание на косвените ползи от роботиката, за да се определи точната възвръщаемост на инвестицията. Повишените производителност, качество на продукцията, както и защита на работниците и служителите от рискове са фактори, които предполагат по-висока възвръщаемост на инвестициите.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: опаковъчна промишленост, индустриални роботи, HMI, PLCTop