Индустриални телфери

Начало > Механични системи > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2021 > 17.09.2021

  • България има дълги традиции в производството на подемно оборудване и електротелферите ни са емблема за качество в световен мащаб

  • Въжените телфери могат да функционират като стационарни товароподемни механизми или такива с придвижване по релсов път

  • За движението на телферната количка се използват както едноскоростни, така и двускоростни асинхронни двигатели

 

Индустриалните телфери имат много голямо приложение в различни области на промишлеността, за които са характерни постоянни товаропотоци в големи обеми. Водещата функция на телферите е издигане и спускане на товари, като те могат да се използват за стационарни или мобилни приложения, т.е. да служат и за пренасяне на товари, обикновено на къси разстояния, но в някои случаи транспортирането може и да е основното предназначение. С електротелферите се извършва работа по повдигане на товари с общо предназначение, но понякога са предвидени за специални цели. Голямото разнообразие на товари и необходимостта от тяхното транспортиране и товаро-разтоварна дейност предопределят и търсенето на пазара на подемно-транспортна техника и специализация на оборудването.

Дългогодишните традиции, наложили високи стандарти за професионално изпълнение и надеждност на подемната техника, произведена в България, отличават оборудването ни в световен мащаб и стават емблема за високо качество на глобалния пазар. Не малка част от тази репутация се дължи и на прогресивните изследвания и блестящите инженерни иновации в областта на асинхронните двигатели, които създаваме и въвеждаме още през 50-те и 60-те години на изминалия век.


Фактори за избор на подемно съоръжение

Телферите могат най-общо да се класифицират според подвижността си, т.е. в зависимост от това дали са оборудвани с ходова количка или не те биват стационарни и подвижни. Подвижните могат да са еднорелсова или двурелсова количка. Първите са с товароподемност до 20 тона, вторите – до 50 тона. Освен това те се разделят според работната си височина на такива с нормална и с намалена, както и по кратност на полиспастите 2/1, 2/2, 4/1, 4/2 и т.н. Произвеждат се телфери за специални условия на работа – взривозащитени, за агресивни химически среди и др.

Интензивността на експлоатацията на машината, честотата на употреба и натоварването – всичко това са фактори, които пряко влияят върху продължителността на живота на индустриалните телфери. Тези фактори заедно с изминатото разстояние и скоростта оказват влияние и върху живота на телферната количка, когато оборудването включва такава. Експлоатацията на оборудването при условия, надвишаващи параметрите му по спецификация, може да бъде пагубна за живота му и да доведе до повреди и ранна амортизация.

При избора на индустриален телфер трябва да се спазят няколко общовалидни принципа, за да не се налага последваща подмяна, модификация и за да се постигне оптимална ефективност на работата. Товароподемността на телфера не трябва да надвишава товароносимостта на конструкцията, която ще го поддържа. За повечето приложения, изискващи чести повдигателни операции на товари от 2 тона или повече, се препоръчва оборудване с количка с електромотор. Конструктивни компоненти като товарния блок или куката се добавят към общото повдигано тегло. Това трябва да се има предвид, когато се прави оценка на нуждите от подемно съоръжение и условията на монтажа. Често производителите на подемна техника разполагат с ресурсите да изготвят по индивидуален проект специализирано решение, което точно да отговаря на конкретните нужди.


Устройство и типове телфери

Конструкцията на електротелферите се базира на модулен принцип. Съоръжението в общия случай се състои от редуктор, зъбен съединител, барабан, тяло, въжеводене, подемен електордвигател, кука, блок и пулт за управление, монорелсов ходов механизъм или двурелсов механизъм с кранова количка.

Двустъпалният планетарен механизъм на редуктора позволява предаване на товарния момент към барабана на машината. Разполагането му извън барабана или корпуса на електротелфера улеснява периодичното обслужване. Зъбният съединител предава момента от двигателния вал към редукторния вал с аксиална и ъглова компенсация. Барабанът е разположен в една ос с електродвигателя и редуктора върху сачмени лагери върху предните щифтове на електродвигателя и редуктора и има винтов канал, върху който се навива въжето при повдигане. Тялото на телфера най-често е изпълненa от стомана конструкция с кръгла форма, от двете страни на която се монтират редукторът и електродвигателят. Когато електротелферът има и придвижваща функция, конструкцията включва и количката. Могат да се проектират различни полиспастни системи.

Въжеводенето насочва и подрежда правилно въжето във винтовия канал. По този начин то се и развива безпроблемно. То задейства подемните изключватели, които контролират крайното горно и крайно долно положение на куката.

Мотор редукторните групи задвижват товароподемни машини, като предават момента от вала на двигателя. Това може да се осъществи чрез палцев съединител. Мотор редукторите се избират според вида на натоварването, продължителността на работа и броя включвания.

За подемния механизъм се използва асинхронен двигател. Изключително ефективни и широко използвани при телферите са двигателите с конусен ротор с вградена конусна спирачка. Ако условията го изискват, двигателят може да е конструиран във взривонепроницаемо изпълнение. Статорната намотка може да е снабдена с вградена термозащита. Простата конструкция повишава надеждността и улеснява поддръжката. Обслужването и настройката са бързи и лесни операции. Куката и ролковият блок на полиспаста трябва да са съобразени с приложимите стандарти и изискванията към тях.

Твърде често клиентите се нуждаят от взривозащитено изпълнение на подемната машина и по тази причина голям набор от модели се предлагат и в този вариант. Управлението на телфера с контролната апаратура и входните устройства е защитено от здрав чугунен отлят корпус, предпазен от инциденти във взривоопасна среда. Пултът за управление също е поставен във взривонепроницаема обвивка, най-често изработена от алуминиева сплав, предотвратяваща образуването на фрикционни искри.

Монорелсовият ходов механизъм може да се изпълни в различни височини и също се задвижва от асинхронен електродвигател с конусен ротор, който също може да е с автоматична конусна спирачка. Двигателите са едно- и двускоростни, като могат да бъдат и безстепенни. Освен движение в права линия позволяват и в завой по монорелсови пътища с широчина 90 до 300 мм.

Нормалната монорелсова количка може да бъде с твърдо или шарнирно окачване в случай на движение по криволинеен участък.

При двурелсовата кранова колична има възможност за осигуряване на широк диапазон от товароподемности, в зависимост от това дали задвижването се извършва от една или две мотор редукторни групи с електродвигатели с конусен ротор. Междурелсовите разстояния могат да са от 1000 до 2800 мм.

Въжените телфери могат да функционират като стационарни товароподемни механизми или такива с придвижване по релсов път. Освен самостоятелно електротелферите се инсталират върху кран. Те са високоефективни съоръжения, неизискващи твърде много ресурси за доброто регулярно обслужване и поддръжка. Обикновено стандартната им окомплектовка включва трифазни електродвигатели, ограничители на товара и краен изключвател, необходими, за да защитят машината от претоварване.

Верижните телфери имат здрава конструкция и верига от закалена стомана. Те са изключително надеждни. Идеален избор са за промишлени производствени линии и механо-ремонтни цехове, където се изисква често и бързо повдигане. Предлагат се във варианти с различна височина и скорост на подема в зависимост от нуждите. Също работят с трифазни асинхронни двигатели и защитата е осигурена от ограничител на товара и краен изключвател.

 

Монтаж и електро-обзавеждане на телфери

Елементите на електрообзавеждането на телферите включват двигател за подемния механизъм и двигател за движението на количката, електромагнити спирачки, защитна апаратура, управление и захранване.

Най-често двигателите, които се използват, са от асинхронен тип. Асинхронните двигатели имат проста конструкция и конкурентна цена. Те са надеждни и обслужването им е лесно, но преди всичко, те имат много висок коефициент на полезно действие и затова са толкова широко разпространени.

В България е разработена специална серия асинхронни двигатели с конусен кафезен ротор и вградена спирачка за задвижването на подемите и ходовите механизми за телфери. Уникалността на конструкцията се състои в това, че обединява два механизма в едно – асинхронния електродвигател и механичната спирачка. Притежава всички предимства на обикновените асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор, като компактност, лесна поддръжка, висока надеждност и безотказно и сигурно спиране.

В зависимост от задвижвания механизъм електродвигателите са предназначени или за задвижване на подемния механизъм на въжени или верижни електротелфери, или за ходовия механизъм. Двигателите на подемните механизми на телферите са от конусен тип с две скорости. За задвижване на телфери в практиката най-често се използват асинхронни конусни едно- и двускоростни електродвигатели със или без вградена спирачка и термозащита и асинхронни еднофазни и трифазни цилиндрични електродвигатели. Конусният електродвигател е проектиран да издържа на циклични натоварвания. Мощностите варират според предназначението и товароподемността на оборудването от 0,12 kW при конусните до 37 kW при цилиндричните. Спирачката е конусна или комбинирана с ротора.

За движението на телферната количка се използват както едноскоростни, така и двускоростни двигатели с обикновена конструкция или с конусен ротор. При електродвигателите с конусен ротор механичните спирачки не се нуждаят от специални електромагнити. За останалите типове двигатели се използват лентови или дискови механични спирачки със специални електромагнити.

Електродвигателите могат да бъдат едноскоростни (2р=2, 4, 6) или двускоростни (2р=8/2, 12/4, 16/4, 24/4, 24/6, 30/4, 30/6). Конусните двигатели със спирачка се характеризират с аксиален ход на вала и кратковременен режим на работа. Ако времето за транспортиране на товарите е с продължителност над 10 мин, се използват двигатели с продължителен режим на работа.

Накъсо съединената роторна намотка на двигателите с малка и средна мощност се отлива от алуминий. Разтопеният метал запълва роторните канали, в които се образуват роторните пръти. Отливат се и пръстените на вентилаторните перки. При това отливане се получава кафезната роторна намотка, тъй като прътите са свързани накъсо чрез пръстените. При двигателите с голяма мощност конструкцията на накъсо съединената роторна намотка се заварява и се изработва от мед.

Електрическата инсталация на тези телфери, разположени върху кранове или релсов път, може да се реализира по няколко начина. Касетъчното захранване (от затворен тип) е подходящо за кранове и монорелсови електротелфери. Фестонните кабеловодещи системи са изключително добре приет в практиката начин за осигуряване на захранване. Този тип система може да предвижда плосък или кръгъл кабел, придвижван от количка. Подходящи са за всички видове електрически подемни механизми. При избор на система трябва да се вземе предвид провисването на кабела и товароносимостта на кабелите и теглещите колички. Фестонната система на кабеловодене е практична, ефективна и безопасна за захранване на телфери и кран телфери. Изработва се от галванизирана или неръждаема стомана.

Шинопроводите са един от най-често срещаните методи за захранване на кранове и телфери. Повечето шинопроводни системи са снабдени с изолация, но има случаи и когато е безопасно да се използва шина, която не е изолирана. Друг тип система подава кабела чрез кабелни барабани.


Критерии за избор на електротелфер

За правилния избор на съоръжение трябва да се съобразят редица технически характеристики, така че то да отговаря на подемно-транспортните нужди в даденото производство. Преди всичко важно е да се знае с какви товари ще се манипулира и да се предвиди максималната товароподемност на телфера. От производствените условия зависи каква трябва да бъде максималната височина на подема. Също така при избора се определя какъв е желаният тип горно окачване – палци, кука, количка. Важни фактори още са скоростта на подема, скоростта на придвижване, условията на експлоатация и режимът на работа. Това какъв тип електротелфер е най-подходящ за конкретните нужди се определя от режима на натоварване и средното машинно време за денонощие.

 

 


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: електротелфер, подемно-транспортно съоръжение, асинхронен двигател, подемно оборудванеTop