Иновативни подходи при специфициране на ел. табла

Начало > Електроапаратурa > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2022 > 28.09.2022

  • Производителите на ел. табла все по-масово залагат на модерни цифрови технологии за проектиране, за да останат конкурентоспособни на този наситен пазар и да повишат качеството на продукцията си

  • Дигитализацията на разработката и специфицирането с помощта на специализирани CAD платформи, цифрови двойници и други иновативни инструменти намалява времетраенето на периода до пускане на даден модел на пазара с до 49%

  • Специализираните решения за проектиране на електрооборудване осигуряват унифициране и синхронизиране на процесите по разработка, информационните потоци и комуникацията между отделните звена на ангажирания персонал

 

Дигитализацията обхваща всички аспекти на индустриалното производство, включително (а всъщност може би e по-точно да се каже “особено”) проектирането. Логично CAD платформите с пълна сила навлизат в специфицирането на електрически табла за промишлени обекти и съоръжения. При тези системи веригата на стойността традиционно е дълга, а готовите продукти често са нестандартни и специализирани съгласно изискванията на конкретното приложение. Това прави стандартизацията им трудна, а проектирането им се превръща в сложен, детайлен и времеемък процес, който изисква комбинация от експертен опит в поне три области – електрооборудване, механични системи и индустриална автоматизация.

Същевременно пазарът на ел. табла в наши дни е изключително наситен, а големите производители буквално се надпреварват да усъвършенстват продуктите си с нови и нови интелигентни функции и разширени експлоатационни възможности. Актуални проучвания на сегмента сочат, че дигитализацията на разработката и специфицирането с помощта на CAD софтуер, цифрови двойници и други иновативни подходи и инструменти намалява времетраенето на периода до пускане на даден модел на пазара с до 49%. Ето защо водещите производствени компании все по-масово залагат на съвременни цифрови решения за проектиране, за да останат конкурентоспособни и да повишат качеството на продукцията си, подобрявайки и рейтинга си сред потребителите.

 

Предимства на дигиталните решения

В областта на електроапаратурата и промишлената автоматизация напълно дигитализираното и автономно проектиране все още звучи твърде футуристично и трудно достижимо за множество предприятия. Оказва се обаче, че с правилната технология и тясна интеграция на процесите всеки проектантски отдел, дори в малките и средни бизнеси, може да оптимизира ефективността си и генерално да редуцира бюджета на компанията за специфициране на ел. табла.

Разработката на такива системи включва множество различни етапи, като на всеки от тях могат да бъдат реализирани значителни ползи и икономии на време, разходи и усилия. Някои от най-новите платформи за управление на производството на индустриални табла обхващат инструменти за мениджмънт не само на дизайна, но и на тръжните процедури, производствения и тестовия етап на изделията. Специализираните CAD решения за проектиране на електрооборудване предотвратяват потенциалните рискове, които биха могли да възникнат по време на жизнения цикъл на продукта от проекта до готовата система, осигуряват унифициране и синхронизиране на процесите по разработка, информационните потоци и комуникацията между отделните звена на ангажирания персонал. В допълнение се оптимизира документирането и се елиминират редица проблеми, традиционно свързани с човешка грешка при конвенционалната инженерна разработка. Изграждането на цифров двойник на физическата система пък улеснява конфигурирането, тестването, въвеждането й в експлоатация и управлението й.

 

Industry 4.0 при ел. таблата

Дигиталната епоха и присъщата и повсеместна свързаност позволяват процесите по специфициране на един продукт да “надраснат” физическите измерения на един офис или отдел и да бъдат виртуализирани и достъпни в реално време от всяка точка на света и всяко устройство, на което е инсталирана платформата за проектиране. В помощ на дизайнерите идват революционни технологични иновации като изкуственият интелект, машинното и дълбокото самообучение, генеративният дизайн, облачните сървъри и цифровите двойници, които оптимизират не само процеса по създаване на едно ел. табло, но и неговото последващо управление в реална работна среда.

С помощта на готови бази данни, библиотеки от модули и инструменти за автоматична селекция на компоненти проектантите могат да заложат в конкретния продукт всички необходими функционални възможности, а дигиталната платформа да свърши автоматично цялата останала работа по проекта, включително моделиране, симулации на различни работни сценарии и изпитване.

Виртуалното 3D прототипиране е важен аспект от модерните иновативни подходи при специфицирането на индустриални ел. табла, тъй като дава на дизайнера необходимата пространствена перспектива при създаване на даден шкаф за електроапаратура. Това позволява оптимално оползотворяване на наличното място и улеснява монтажа и инсталацията, включително избора и комбинирането на системните компоненти, калкулирането на необходимите дължини на проводниците, проектирането на кабелните линии и т. н. Важно предимство в тази посока е елиминирането на загубите на материали при окабеляване, които в този сегмент обикновено костват скъпо на производителите. В допълнение техническата документация за даден продукт много по-рано става достъпна, което осигурява на производителите достатъчно време да подготвят необходимите шаблони за разпробиване, компоненти за асемблиране, монтажни елементи, маркировка и др.

 

Автоматизирано генериране на ел. схеми и документиране

Ключов етап при производството на ел. табла е проектирането на електрическите схеми и вериги и специфицирането на необходимите за конкретния работен сценарий основни и периферни устройства. Всеки проект в дигиталната CAD платформа може да бъде запазен и използван като шаблон при следваща сходна поръчка, а AI алгоритмите непрекъснато събират данни за взаимовръзката между зададените спецификации, избраните компоненти, схемите на техния монтаж и практическото им приложение. Така с времето софтуерът генерира достатъчно обширна информационна база, за да може интелигентно да предлага на потребителя оптимални решения при задаване само на изходни критерии и частично или цялостно да автоматизира процеса по избор, оразмеряване, комбиниране на устройства и проектиране на съответните параметри, ел. вериги и схеми.

Платформите за цифрово проектиране на електрически табла в редица случаи позволяват достъп до информационните бази и системи на всички ангажирани в производствения процес страни (например складови номенклатури, онлайн магазини и на доставчици и т. н.), като автоматично изготвят списъци с необходимите количества и видове материали, устройства и компоненти, подават заявки, проверяват наличности, обработват поръчки и др. Цялата налична техническа документация, включително графични изображения, може да бъде импортирана, експортирана и конвертирана в унифициран файлов формат, за да е достъпна за всички контрагенти по веригата.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: ел. табла, електрически табла, електроапаратура, индустриална автоматизация, цифрови двойници, CAD, Industry 4.0Top