Иновативните инструментални решения допринасят за подобряване на производителността

Начало > Инструменти, материали > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

Ключът към високата производителност разчита на инструменталната и машинна стратегия, която се прилага. В този много конкурентен свят, производителите непрекъснато се опитват да увеличат своята производителност. Това постоянно предизвикателство води до повишаване на обема на отработения материал. Тази стратегия изисква увеличаване на параметрите на подаването, повишаване дълбочината на рязане и максимизиране на скоростта на рязане.

За да се постигне всичко това, е необходимо металорежещите операции да се управляват правилно и да се прилагат по най-ефективен начин, използвайки модерните технологии и режещ инструмент.

Инструментът за рязане заема много важно място в обработваемите процеси. Въпреки че режещите инструменти представляват само 3% от общите производствени разходи, правилният им избор може ефективно да доведе до икономия на15% от общите разходи чрез подобряване на производителността с 20%.

Производителността зависи от избора на подходящ инструмент
Подобно на ефекта на доминото, чрез повишаване нивото на обработката с 15-20%, ще бъде получено значително увеличение на производителността, което пък, от своя страна, пряко ще допринесе за по-висока рентабилност и силна конкурентна позиция. Тези цели могат да бъдат постигнати обаче само чрез комбиниране на иновативни инструменти за рязане, с усъвършенствани CNC машини и интелигентен CAD/CAM софтуер.

Изборът на правилните режещи инструменти и машинни параметри може да намали времето на цикъла и по този начин общото енергийно потребление за единица детайл. Бързото отнемане на материала осигурява не само висока производителност, но и пести енергия.

В общи линии, колкото по-кратко са ангажирани инструментите в процеса на рязане, толкова по-висока производителност се постига и по-голяма мощност се пести. Тази функция може допълнително да се засили чрез прилагане на прецизни CAD/CAM системи за определяне най-краткия път на инструмента, съчетано с оптимизиране на условията за машинна обработка.

Решения за елиминиране на вибрациите
Комбинирането на по-добри условия на рязане, точност и ефективно разпределение на силите на рязане, докато се елиминират вибрациите и се улеснява отвеждането на стружките, ще доведе до значително намаляване на консумацията на енергия, както и до по-висока производителност.

Двата главни фактора, които най-много допринасят за големия обем на отнетия материал с минимум енергия, са винтообразна геометрия на режещия ръб и неговата различна редуваща се конфигурация. Инструменти с различна стъпкова конфигурация на режещите ръбове са един пример за елиминиране на хармоничната вибрация, позната като главна причина за биенето.

Когато са налице вибрации или биене по време на работа, операторите веднага намаляват скоростта, подаването или дълбочината на рязане и по този начин в крайна сметка се правят компромиси с производителността.

ИСКАР, като водещ производител на режещи инструменти, непрекъснато се стреми да развива иновативни характеристики, които ще повишат производителността. Целта на всеки един нов продукт е постигане на по-висока производителност, рентабилност и ефективност. Сред най-важните характеристики на новите продукти са: нови покрития, нови геометрии за намаляване на силите на рязане, пестене на енергия, подобряване на извеждането на стружката и други.

Търсят се високоефективни инструменти
Състоянието на пазара е относително стабилно, като се наблюдава пълно възстановяване на позициите от преди кризата, а дори и завишаването им. По-високите изисквания към детайлите и тяхната обработка налагат все повече и повече използването на висококачествен режещ инструмент. Същата тенденция се подхранва и от големия брой висококласни машини, които бяха внедрени и продължават да се внедряват в предприятията, главно с помощта на европейските програми за подпомагане на бизнеса.

Тези машини позволяват и предразполагат използването на режещ инструмент от последно поколение. Друг влияещ фактор е повишената конкуренция между предприятията, водеща до търсене на оптимизация на обработката на детайлите, което е невъзможно без висококачествен инструмент. Същата конкуренция съществува и при производителите на металорежещи инструменти, чийто брой непрекъснато расте.

Това, разбира се, води до появяване на все по-нови и по-ефикасни решения. Така като цяло основните тенденции са - високопроизводителни, ефикасни инструменти, намаляващи крайната себестойност на детайла чрез повишаване на производителността и носещи икономическа полза на клиентите.

Цветан Апостолов, управител, Искар България


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: Искар, CNC, CAD, CAMTop