Иновативно предприятие на годината

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2011

На 17 май т. г. в хотел Шератон, София се състоя официалната церемония по награждаването на участниците в Седмия национален иновационен форум „Иновации и конкурентоспособност”. Конкурсът се организира ежегодно от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на Enterprise Europe Network – европейска информационно-консултантска мрежа за малки и средни предприятия.

В категория Иновативно малко предприятие спечели фирма Примавет
специализирана в разработката и производството на ветеринарномедицински продукти за профилактика и лечение на заболявания при пчелите. От основаването си досега фирмата е разработила и внедрила повече от 45 продукта, 18 от които в момента са в редовно производство и се изнасят за страни от Централна и Източна Европа, Азия и Южна Америка. За своята дейност Примавет е отличена с международни и национални награди за принос в здравеопазването на пчелите и модернизиране на пчеларството като сектор с нарастващо екологично, стопанско и социално значение.
Почетни грамоти в същата категория получиха компаниите Адванст Технологии, Апекс 11 и Интериорпротект. Адванст Технологии извършва изследователска и развойна дейност по проекти в сферата на електрониката и телекомуникациите, производство и търговия на хардуерни и софтуерни продукти и др. Тясната специализация на дружеството е в сферата на индустриалната електроника - в частност петролната. В конкурса участва с ново поколение интелигентен индустриален контролер за управление на електрически двигатели, задвижващи потопяеми, центрофужни помпи, използвани в петролната промишленост. Контролерът е без аналог на световния пазар.
Апекс 11 е позната на нашия пазар като производител на иновативни продукти и технологии в областта на каростроенето и складовото оборудване. В конкурса за иновативно предприятие на годината, фирмата участва с мотокар за четирипосочно движение А-ЛИФТ, който е специално разработен за обслужване на дълги товари в тесни пространства. Това е иновация за българския пазар и до момента Апекс 11 е единственият производител на този тип мотокари за България.
Интериорпротект развива дейността си в областта на огнезащитата на текстил, дървесни материали, хартия, велпапе, пенополистирол, пенополиуретан и други полимерни материали. Всички разработки на фирмата са новост за пазара, а голяма част от тях – и за световния. Тази година Интериор-протект участва в конкурса с технология за създаване на общ състав на биоразложим халоген - несъдържащ забавители на горене, ефективен при хидрофилни и хидрофобни полимери като текстил, дърво, кожа, хартия, картон, разпенени полимери и на изделия от тях, независимо от физико-химичните им свойства и структура.

В категория Иновативно средно и голямо предприятие
наградата бе връчена на Оптикс, а с почетни грамоти бяха отличени фирмите Датекс и АМК "Задвижваща и управляваща техника". Фирма ОРАК Инженеринг получи специална награда за устойчиво и иновативно поведение.
Създадената през 1998 г. фирма Оптикс е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия със специално и гражданско предназначение. В конкурса Оптикс участва със серии термовизионни камери; термовизионни мерници с цивилно и специално предназначение и други високотехнологични оптико-електронни изделия. Продуктите съдържат иновативни елементи за световния пазар и са базирани на последните технологии в електрониката и оптиката.
АМК "Задвижваща и управляваща техника" е дъщерна фирма на немския холдинг АМК, специализиран в областта на приложенията и производството на средства за автоматизация – серводвигатели, сервоуправления, панели за програмируеми контролери и цифрово-програмни управления и др. В конкурса компанията представи библиотека с програмни модули за програмируеми контролери, реализиращи управление на сервозадвижвания. Технологията позволява множество машинни конструкции да бъдат заменени с техни софтуерни аналози. Такива са редукторите, гърбичните механизми, механизми, даващи сигнали, съответстващи на определени позиции, куплиращи и разкуплиращи механизми и много други. Софтуерните аналози улесняват работата поради добрата връзка между сервозадвижданията и управляващата система, лесната настройка и липсата на поддръжка. Технологията е новост за световния пазар.
Фирма Датекс участва в конкурса с най-новия си продукт Linea Pro - специализиран четец на магнитни карти и баркод за продуктите на Apple iPod и iPhone, който позволява поемането на функциите по маркиране на продуктите и заплащане с банкови карти от консултант-продавача на магазина, без използването на традиционните касови или ПОС работни места.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top