Инстал Инженеринг внедри пилотни технологични решения в производството си

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2020 • 28.04.2020

Фирма Инстал Инженеринг, бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.004-0160-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" на ОПИК 2014-2020, въведе в производството си две пилотни за България технологични решения с цел мултиплициране на резултатите и подобряване на ресурсната си ефективност. Технологиите представляват производствени иновации, чрез които предприятието вече може да произвежда по-големи количества от основните си продукти - полиетиленови изолирани тръби, полипропиленови тръби и съединителни изолирани части от полиетилен.


• Технологично решение 1 - производство на преизолирани фасонни части чрез технология на горещо огъване. Внедрено е чрез закупуване на дълготраен материален актив (ДМА) - машина за горещо огъване, марка IGYWG, модел 610x25;
• Технологично решение 2 - иновативна технология за преработка и влагане в производство на отпаден материал от полиетилен висока плътност (HDPE), стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) и полиуретан (PUR). Внедрено е чрез закупуване на 2 бр. ДМА - линия за рециклиране на пластмасови тръби, марка EPS, модел 1500 и линия за гранулиране на полимери, марка SHJ, модел 75.

Първото технологично решение позволява обработката на тръби с диаметри от 219 мм до 610 мм. Посредством индукционно нагряване тръбите могат да бъдат обработвани, огъвани и имплементирани във фасонни части без реализиране на отпадъчни продукти и допълнителни процеси за обработка на материала. Иновацията може да намери приложение във фирми, целящи да преодолеят проблеми по отношение на време- и трудоемкост в производството на огънати стоманени тръби и свързващи части. Решението е насочено и към променливото качество на готовото изделие, дължащо се на несъвършенствата в технологиите за студено огъване и ръчен труд при изготвянето им.

Второто технологично решение спомага за разрешаване на проблема с преработката на отпаден материал от трислойни тръби с фибростъкло, полиетиленови изолирани тръби, сандвич панели, контейнери, каси, бутилки, уплътнения, резервоари и др. Решението може да се внедри във фирми, които освен тръби и тръбни елементи от посочените материали, произвеждат също и топлинни изолации, опаковъчни продукти, контейнери и др. Те са основно в секторите земеделие, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост, химическата индустрия, пречиствателни съоръжения.
За повече информация посетете:
http://www.installpipe.com/контакти/

Top