Инсталациите трябва да са интелигентни и ефективни

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Марин Рамълчанов, управител на ДЕКАМЕКС,
пред списание Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Рамълчанов, фирма ДЕКАМЕКС извършва и производствена, и търговска, и инженерингова дейност. В кое от направленията виждате най-голям потенциал за развитие през следващите години?

Във всяка от дейностите, с които се занимаваме, се стремим да създаваме, поддържаме и доказваме добрия имидж на марката ДЕКАМЕКС. Наложили сме се във времето основно като производител на бойлери и съдове под налягане от неръждаема стомана. През последните години от развитието на фирмата обръщаме сериозно внимание и на инженеринговата и инсталационната дейности. С внедряването на иновационни технологии при изпълнението на инженерингови проекти допринасяме и за развитието на произвежданите от фирмата изделия. Не бих могъл да дам определен приоритет в развитието на някоя от дейностите ни - инженеринг, производство и инсталация, макар че интуитивно мисленето ми е насочено към производството. По-слабо звено от дейността ни и досега е била търговската дейност. Имам предвид вноса и търговската реализация готови продукти и изделия, тъй като плановете ни определено не са насочени към приоритетно развитие на това направление, но ще се стремим и да запазим извоюваните досега позиции.

Как посреща членството ни в ЕС един български производител и вносител на техника с индустриално приложение като вас?

Преди всичко с чувство на удовлетворение като гражданин на България. В професионален план, обаче, ясно съзнавам, че отговорностите и дисциплината, свързани с прилагане на европейските стандарти и нормативни документи, се увеличават. През 2004 - 2005 г., когато се сертифицирахме по ISO 9000:2001, ни се струваше, че внедряването на системата е една голяма бумащина. Днес, 2 години по-късно, организацията и стилът на работа, както и отговорностите на служителите от отделните йерархични нива са в много голяма степен оптимизирани. В този положителен аспект гледам и на приложението на европейските стандарти. Междинният период няма да е лесен, но удовлетворението от по-добрия ред след това ще е по-голямо.

Ще "изплуват" ли в европейските води българските производители и инсталатори на ОВК техника?

Всичко ще зависи от бързината, с която българските производители и инсталатори ще се пренастроят за работа според европейските изисквания. Новите условия изискват нов подход и отношение към клиента. По-трудно ще бъде на производителите и особено на по-малките фирми. За инсталаторите полето за действие е доста по-широко и конкуренцията най-вероятно ще е само вътрешна.

С приемането ни в ЕС, ще се улесни ли дейността на българските вносители на техника от други държави, членки на ЕС?

Определено, да. Действително, сега работата ни в този аспект е значително улеснена. Получаваме директно поръчаната стока в базата на фирмата, тъй като отпаднаха голяма част от досегашните формалности.

Разчитате на партньорството на сериозни фирми по отношение реализацията на произвежданите и внасяните от вас изделия на пазара в страната. Мислили ли сте за промени в партньорската и дистрибуторската си мрежа?

Бих искал да изкажа благодарностите си на всички партньори, дистрибутори и инсталатори на ДЕКАМЕКС. В стратегията за развитие на дистрибуционната ни дейност, за момента не предвиждаме промени. Естествено, с времето ще се появяват и нови партньори. Изрично бих искал да подчертая, че не само ще се стремим да запазим досегашните си партньори, но и да им помагаме в тяхното израстване.

В каква посока ще развивате инженеринговата и търговската дейности на фирмата през следващите години?

Според мен най-перспективна е работата по проекти, свързани с изграждане на енергийно ефективни инсталации. Дори и базирана на конвенционални съоръжения, една инсталация трябва да е "интелигентна" и " мислеща". Естествено, това оскъпява нещата, но инвеститорите лесно приемат по-високата цена, ако бъдат убедени в по-ниските експлоатационни разходи и по-кратките срокове за изплащане на инвестицията. За нас като производители е важно да създадем изделията, които отговарят на европейските изисквания и създават предпоставки за изграждане на такъв тип инсталации.

Някои ваши колеги планират или вече изнасят изделия и изпълняват проекти извън страната. Имате ли планове в тази насока?

Да, изпълняваме поръчки за производството на определени изделия и заготовки от фирми, опериращи на европейските пазари. Надяваме се да увеличим износа на произвеждани от ДЕКАМЕКС продукти и изделия.

И накрая, кои са най-новите технологии в областта на отоплението в началото на XXI век в световен мащаб?

Най-актуални са изделията с висока ефективност и екологичност, като кондензационните газови котли, промишлените вакуумно-тръбни слънчеви колектори, термопомпените системи и т.н.
Top