Intec и Z – водещите изложения отново отварят врати през март 2021

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2020 • 24.03.2020

 

Тече регистрацията на изложители за паралелно провеждащите се на всеки две години търговски панаири Intec и Z. От 2 до 5 март 2021 г. изложбеният център в Лайпциг отново ще се превърне в гореща точка за производствените технологии за металообработка и европейския сектор на поддоставчиците, предоставяйки идеалната платформа за улесняване на диалога в индустрията и осигурявайки вдъхновение за бъдещето.

Intec е едно от водещите изложения за металообработка в Европа, което се използва като ефективна възможност за развиване на бизнес както от лидерите на глобалния пазар, така и от малки и средни предприятия, предлагащи машини, системи за автоматизирано производство и роботи, контролно-измервателна апаратура и др. Повечето от изложителите на Z са средни по големина доставчици на части, компоненти, модули, технологии и индустриални услуги. През 2019 г. изданията на Intec и Z събраха общо 1324 изложители от 31 страни, които представиха своите продукти и широка гама от услуги, както и 24 400 посетители от 41 държави.
"Ключовите области за двете изложения са определени. Във времената на технологични промени ще използваме специални презентации и събития от конферентната програма, за да акцентираме на теми, които вече играят главна роля в отделите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията и които неизменно ще преобразят производството в бъдеще", обяснява Керстен Бунке, директор проекти за Intec и Z.

Някои от предвидените за 2021 г. специални презентации са на тема "Адитивно + хибридно – производството в преход" и "Сензорните технологии – по пътя към интелигентно производство и смарт продукти", изготвени и организирани от Лайпцигския панаир съвместно с експерти от програмен комитет. В областта на сензорните технологии ще бъде продължено изпитаното сътрудничество с инициативата за автомобилни доставчици Sachsen AMZ. Изложителите могат да направят своятa регистрация за Intec и Z вече и онлайн.                

Германо-Българска индустриално-търговска камара
тел. 0894646714
kremena.valcheva@ahk.bg


Други рекламни публикации на Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара


виж всички


Top