Интелигентен светлинен мениджмънт от WAGO

ОсветлениеФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2019 • 05.11.2019

 

Светлинният мениджмънт от WAGO е интелигентното решение за контрол на осветлението в големи производствени помещения или складове.
WAGO използва комбинация от предварително дефиниран хардуер и лесен за употреба софтуер и предлага система за светлинен мениджмънт, която улеснява проектирането и пускането в експлоатация на нови осветителни системи, като същевременно осигурява множество допълнителни предимства за тяхната работа.
Основата е интелигентна система за управление на осветлението, която осигурява правилната светлина в точното количество и в точното време с помощта на сензори за дневна светлина, сензори за присъствие и интелигентно програмирани сценарии за осветление.

Описаната система също би могла да бъде използвана в управлението на обекти в хотелиерството. Приложеният софтуер е с така изготвен човеко-машинен интерфейс, с който могат да се справят и редови инженери, неспециализирани в програмирането.

Интелигентната WAGO система за управление на осветлението предлага гъвкавост за допълнително разширяване и дори модернизация в бъдеще. Модулната структура се оказва и добър помощник в лесното специфициране на различни функционалности и интеграция с широк списък сензори и системи.

 

Предимства:

 

  • Намаляване на разходите и увеличаване на жизнения цикъл чрез ефективен светлинен мениджмънт
  • Пускане в експлоатация чрез интуитивна и базирана на съветници конфигурация
  • Лесно конфигуране без програмиране

 

 

Иновативна използваемост

Светлинният мениджмънт на WAGO е подготвен за различните изисквания към осветлението в складовете и производствените съоръжения. Основата: сградата е разделена на виртуални помещения, съответстващи на различните функции и дейности - например монтажни линии, пътища за движение или офиси. Всяко виртуално помещение получава сигнали от сензорите и изпълнителните механизми за автоматично генериране на оптимално съотношение на параметрите на осветлението за съответните задачи, в зависимост от зададените функции.

С помощта на виртуалните помещения преобразуванията и премоделирането им могат да се изпълняват бързо и просто чрез конфигуриране в уеб средата на контролера. Освен това системата може лесно да се свърже с контролера от по-високо ниво или със системите за управление на сградата чрез протокола MODBUS TCP/UDP.

 

Хардуер с високо качество

Хардуерната част се базира на новия контролер PFC200 на WAGO и на разширителния модул DALI от WAGO-I/O-SYSTEM 750. Всеки модул може да интегрира в системата до 64 DALI баласта и до 16 DALI мулти-сензора. Тъй като броят на разширителните модули е променлив, светлинният мениджмънт на WAGO може да се използва както за малки производствени съоръжения, така и за големи логистични центрове. Освен това към контролера могат да бъдат свързани допълнителни входно-изходни модули, например трифазни модули за измерване на мощността, модул за времево синхронизиране на базата на GPS или безжични ключове и датчици на база радио протокола EnOcean.

 

Модерен софтуер

Лесната конфигурация чрез уеб интерфейс прави светлинния мениджмънт на WAGO мощно и удобно за потребителя решение. Всички настройки при пускане в експлоатация и по време на работа могат да се извършват чрез едно кликване с мишката - не се изисква никакво програмиране. Тъй като графичният потребителски интерфейс може да бъде достъпен от всеки стандартен браузър, няма нужда от локална софтуерна инсталация. Уеб визуализацията, базирана на HTML5, елиминира всички усложнения при конфигурирането на осветителната система. Допълнителна функция е груповата обработка чрез експортиране в и импортиране от Microsoft Excel. Стойностите на параметрите могат да се съхраняват на SD карта или на сървър за резервни копия чрез SFTP. Стойностите могат да бъдат пренасочени към система за управление на сградата от по-високо ниво или към център за управление на производството чрез MODBUS TCP IP. На екрана за въвеждане екранните маски с настройки по подразбиране са предварително попълнени и за основни параметри се показват работните състояния.

Контролерите PFC200 са предназначени за обработка на WAGO приложения. Те разпознават тези контролери чрез специална версия на номера на артикула. Например flexROOM® или приложения за светлинен мениджмънт могат да се изпълняват чрез контролера на WAGO 750-8202/000-012.

 


 

 

WAGO
www.wago.com/bg
Фейсбук @WAGO Bulgaria

 

 


Вижте още от Осветление


Top