Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи

Начало > Електроапаратурa > 11.01.2017

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи | Инженеринг ревю, снимка 1

Интелигентните технологии бързо проправят своя път и в електроапаратурата, както във всички останали области на техниката. Сред продуктите, при които се налагат все по-иновативни разработки в посока повишаване на интелигентността, са автоматичните прекъсвачи. Колкото "по-умни" стават те, толкова по-ефективна защита могат да осигурят за електрическите вериги, особено в критични електроинсталации и обекти.

Функционални възможности
Предпазителите от ново поколение могат да прекъсват индивидуални вериги. Някои модели разполагат с безжична свързаност и при опасност за веригата (например от претоварване или късо съединение) контролерът инициира сигнал към интелигентен център за управление на електроинсталацията, а той изпраща команда към предпазителя да прекъсне съответната верига. Такава технология за защита е особено полезна и при експлоатацията на мащабни електрически системи, например големи ОВК инсталации, помпени системи и т. н. Веригите могат да бъдат и автоматично прекъсвани съгласно предварително зададени графици или в отговор на сигнал от електроцентралата или електроразпределителното дружество.

Комуналните дружества, които предлагат smart grid услуги, често поставят по-високи тарифи за пиковите периоди на потребление, за да стимулират абонатите да изместват или отлагат по-големите електрически натоварвания за други часове от денонощието, в които тарифите са по-ниски.
Много съвременни производители на електроапаратура разработват прекъсвачи с различни интелигентни функции, например автоматична детекция на опасност от дъгово късо съединение. Тези предпазители разполагат с възможности за диагностика, базирани на интегриран микропроцесор. Благодарение на диагностичните си функции, прекъсвачите могат да прогнозират и локализират потенциални опасности преди да е възникнало късо съединение.

Посредством различни микроелектронни устройства и комплексни алгоритми, някои модели предпазители със смарт функционалност могат да осъществяват непрекъснат мониторинг и анализ на веригите, включително на формата на сигнала. Ако контролерът регистрира опасност от дъгово късо съединение в някоя от веригите, той изпраща сигнал към предпазителя безопасно да прекъсне рисковата верига. Благодарение на интегрираните математически алгоритми, интелигентните предпазители могат да предотвратят фалшиви задействания и да разграничават реалните рискове от дъгови къси съединения от безопасните пускови дъги при свързване на електрически консуматор към веригата.

Роля на автоматичните прекъсвачи в IoT
Автоматичните прекъсвачи, предпазители и дефектнотокови защити са ключови компоненти в дизайна на Internet of things архитектурите. Ролята им е да прекъсват автоматизираните операции при опасност за електрическите вериги, хората и оборудването. При събирането на данни за дадена жилищна или индустриална система в реално време и използването на интелигентни алгоритми за машинно самообучение, само за секунди контролерите на оборудването могат автоматизирано да зададат и реално да предприемат дадено действие, което при наличието на риск за електрическите вериги може да се окаже опасно.

Автоматичните прекъсвачи са натоварени със задачата да изключват аналитичния софтуер и самообучаемите системи в случай на опасност за ел. веригите, за да не бъде автоматично инициирано рисково действие от страна на оборудването. Понякога платформата се конфигурира така, че да бъдат прекъснато захранването към предишното звено – системата, която управлява стрийминга на данни в реално време, за да не бъде подадена несъобразена с рисковата ситуация информация към самообучаемия софтуер. Специални инструменти за детекция на аномалии в ел. инсталацията се грижат за предотвратяване изпращането на неточните данни към физическото оборудване, за да не бъдат задействани нежелани автоматизирани действия.

Автоматичните прекъсвачи на ел. вериги в IoT платформите могат да изключат захранването към автоматизираните системи и да изпратят сигнал към операторска станция, че е необходима команда от оператор, за да бъде подновена работата на оборудването. Възможно е и конфигуриране на решението така, че при претоварване или срив на управляващия софтуер автоматично да се изключат всички електрически товари. Такъв сценарий изисква прецизна синхронизация между отделните елементи на IoT платформата и фина настройка на прага на претоварване на софтуера. Той не е желателен при незначителни натоварвания на системата, но е задължителен при опасност от сериозни повреди в електроинсталацията. В краен случай, ако никой от гореописаните методи за защита не е подходящ или не е сработил, локални прекъсвачи изключват директно захранването към физическото оборудване, без процедурата да минава през автоматизираната платформа.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: автоматични прекъсвачи, автоматични предпазители, електроапаратура, Internet of ThingsTop