РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИНТЕЛИПАУЪР, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНТЕЛИПАУЪРЕлектротехнически
инструменти

Висока производителност и
максимална ефективност при рязане и кримпване

Електрохидравлични преси RE600

Клещи за рязане на
Cu/Al кабели

Клещи за рязане на
ACSR проводници

Хидравлична преса
RE 60-MLR

Хидравлична преса
RE 130-M

Intellipower Ltd. | www.intellipower.bg | office@intellipower.bg | +359 888 435159


Top