РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо Център44-о Международно B2B Изложение
5 - 8 април 2016

• КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
• ЛАБОРАТОРНО И АНАЛИТИЧНО ОБОРУДВАНЕ
• ИНДУСТРИАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
• ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА
• СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7 април – b2b MatchMaking - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни
фирми.
Срещите се организират със съдействието на Enterprise Europe Network, най-голямата информационна мрежа на ЕК в подкрепа на малкия и средния бизнес.

За информация: www.b2match.eu/imm2016
www.bulcontrola.com


Top