РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо ЦентърMAC H T E C H &
I N N O T E C H  E X P O

1 5 – 1 8 А П Р И Л
2 0 1 9

международно
изложение
за индустриални
машини и
технологии

www.machtech.bg

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР


Top